Hỗ trợ công bố thông tin

[Total: 0    Average: 0/5]

FPTS sẽ cung cấp Dịch vụ Tư vấn Công bố thông tin theo luật định đối với công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các công việc cụ thể sau:

• Thực hiện công bố và lưu trữ Thông tin Doanh nghiệp theo cấu trúc thông tin trên Cổng thông tin trực tuyến EzSearch tại địa chỉ: ezsearch.fpts.com.vn;

• Đưa Logo của Khách Hàng trên trang Web của FPTS để giúp Khách Hàng quảng bá hình ảnh và sản phẩm dịch vụ của mình đến các nhà đầu tư.

• Cập nhật cho Khách Hàng các quy định và hướng dẫn về công bố thông tin theo luật định đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Hỗ trợ Khách Hàng thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của Thị Trường Chứng Khoán.

• Trung gian nhận phản hồi thông tin của Nhà Đầu tư và hỗ trợ Khách hàng giải đáp thông tin cho Nhà Đầu tư

1) Trách nhiệm và quyền lợi của FPTS

– FPTS có nghĩa vụ cập nhật Thông tin Doanh nghiệp lên EzSearch trong vòng 5 ngày làm việc sau khi được nhận được từng phần hoặc đầy đủ Thông tin Doanh nghiệp từ Khách Hàng;

– FPTS có nghĩa vụ thông báo tới Khách Hàng các văn bản quy định và hướng dẫn mới nhất về công bố thông tin đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết trên TTCK;

– FPTS được quyền sử dụng toàn bộ hoặc trích dẫn Thông tin Doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích lập báo cáo phân tích, nghiên cứu, xếp hạng doanh nghiệp, xây dựng các chỉ số tài chính và các hoạt động nghiên cứu – phân tích khác có liên quan nhằm mục đích cung cấp thông tin minh bạch và chuyên nghiệp tới nhà đầu tư trên kênh EzSearch.

2) Trách nhiệm và quyền lợi của Khách hàng

– Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của Thông tin Doanh nghiệp được cung cấp cho FPTS để đưa lên Cổng thông tin trực tuyến EzSearch;

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *