Làm cho hợp đồng M&A đồng bộ hóa

[Total: 0    Average: 0/5]

Khi các nhà đầu tư hiểu được giá trị giao dịch đến từ đâu, họ có xu hướng thưởng cho các công ty minh bạch.

Thông tin là huyết mạch của nhà đầu tư nỗ lực để khẳng định hoặc thách thức niềm tin của họ ở khả năng tạo ra giá trị của công ty. Điều này đặc biệt chính xác khi các công ty thực hiện các giao dịch đủ lớn để chuyển hướng, định hình lại hoặc thậm chí có khi xác định lại hoàn toàn chiến lược của công ty. Điều đó hoàn toàn tự nhiên khi các nhà đầu tư muốn biết điều gì sẽ xảy ra để cho họ tin rằng giá giao dịch không chỉ là giá trị được chuyển giao cho cổ đông của công ty mục tiêu. Và khi các công ty không minh bạch, các nhà đầu tư có thể giải thích nó như một dấu hiệu cho thấy các nhà điều hành không biết làm thế nào họ sẽ khiến cho thỏa thuận hoạt động.

Đó là lý do tại sao giữ lại có thể phản ánh một cơ hội bị bỏ lỡ cho nhiều nhà thâu tóm.

Trong phân tích của chúng tôi qua 1640 hợp đồng trong vòng bảy năm qua, chúng tôi thấy rằng trung bình, các công ty thực hiện hoạt động thâu tóm phải trả khoản phí thêm  nhiều hơn so với giá trị thị trường của các mục tiêu từ 40% trở lên. Và mặc dù họ thường biện minh cho những khoản phí thêm này bằng một sự đồng thuận tiềm năng từ thỏa thuận, nhưng rất ít người đã nhận ra những đồng bộ đó có trong thông báo thỏa thuận của họ. Từ 2010, chỉ có khoảng 20% các nhà thâu tóm tiết lộ một cách công khai sự đồng bộ mà họ dự định nắm bắt.

Các công ty có thể có lý do cho việc giữ “bí mật”. Đôi khi các nhà điều hành cảm thấy bị bắt buộc phải làm một cách nhanh chóng để biên soạn dữ liệu. Đôi khi họ sợ hứa hẹn quá mức, đặc biệt khi dữ liệu cơ bản, khả năng hoặc điều kiện chưa hoàn thiện. Đôi khi dữ liệu họ có được không giúp được một chuyện đơn giản. Và đôi khi họ thực hiện hợp đồng vì các lý do chiến lược bên cạnh sự hợp lực, chẳng hạn như để có được khả năng thực hiện R&D, sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới nổi.

Nhưng các công ty có câu chuyện hợp nhất để nói ở đâu, họ nên càng minh bạch càng tốt. 

Phân tích của chung tôi cho thấy:

Nhà đầu tư thưởng cho các nhà thâu tóm giá cổ phiếu cao hon khi họ công bố các nguồn giá trị trong thông báo thỏa thuận của họ (Exhibit 1). Điều này có thể cho rằng các giao dịch mà người thâu tóm đã công bố sự đồng bộ là điều tốt với dự kiến đồng bộ rõ ràng. Nhà thâu tóm có những thông báo như vậy đã kiếm được giá trị hợp đồng cao hơn trong những ngày xung quanh thông báo thỏa thuận, mặc dù trung bình, họ trả cao hơn một chút so với các công ty không xác định sự đồng bộ. Và sau đó, khi thỏa thuận được cân nhắc kĩ lưỡng, họ hài lòng với mức tăng khoảng 6% điểm trong 2 năm vượt TRS (tổng lợi nhuận cho cổ đông)  so với những người không đề cập sự đồng bộ.

Không bất ngờ, phân tích của chúng tôi xác nhận rằng khi kỳ vọng giá trị dài hạn của sự đồng bộ chi phí lớn hơn phí thanh toán thêm của người thâu tóm, các nhà đầu tư còn hứng thú về hợp đồng này hơn. Qua điểm về đầu tư trở lại này không phải lúc nào cũng nhìn ra hoặc thuyết phục trừ khi các công ty mô tả một cách rõ ràng sự đồng bộ dự kiến khi họ công bố một hợp đồng như đề xuất bởi TRS (tổng lợi nhuận cho cổ đông) dài hạn cao hơn của các công ty với giá trị dự kiến mà không bao gồm chi phí tăng thêm.

Cuối cùng, chúng tôi thấy rằng các nhà thâu tóm cập nhật thị trường trên sự đồng bộ lợi ích trong quá trình hội nhập thương mại có nhiều khả năng duy trì hiệu quả giá cổ phiếu tích cực của đồng bộ các thông báo. Phân tích của chúng tôi cho thấy ngay cả những người có thỏa thuận ban đầu nhận được phản ứng của thị trường không tiềm năng thường thấy TRS (tổng lợi nhuận cho cổ đông) vượt đáng kể hai năm sau khi giao dịch khi họ cung cấp cập nhật đồng bộ (Exhibit 3). Lợi tức vượt quá hai năm quan trọng, vì khung thời gian đó phản ánh thành công trong việc hội nhập văn hóa và duy trì đà kinh doanh của thỏa thuận dẫn đến sự đồng bộ. Hiệu quả công bố ban đầu không tương quan với việc tạo ra giá trị.

Tất nhiên, các nhà đầu tư không thưởng cho các công ty chỉ vì làm các thông báo. Họ thưởng các công ty vì giá trị hiện tại của khoản thu nhập trong tương lai từ hợp đồng. Khi các công ty thông báo đồng bộ, họ cung cấp cho nhà đầu tư một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về lý do hợp đồng. Khi họ cập nhật các nhà đầu tư về tiến bộ trong quá trình hội nhập, họ xây dựng lòng tin và sự tự tin trong kỹ năng của họ như là người quản lý các nguồn lực của nhà đầu tư.

Với kinh nghiệm của chúng tôi, có nhiều thông tin sẽ tốt hơn. Các nhà thâu tóm nên phân tách chi phí, vốn và doanh thu đồng bộ, và cung cấp một lý do rõ ràng và tầm nhìn cho mỗi phần trên. Họ nên truyền đạt thời gian khi họ mong đợi sự đồng bộ được công nhận một cách đầy đủ và những khoản đầu tư một lần và chi phí cần thiết để nắm bắt được sự đồng bộ. Và thông báo của họ cho các nhà đầu tư cần xác định rõ ràng bất kỳ rủi ro nào có thể ngăn cản các công ty nắm bắt được sự đồng bộ, cùng với các kế hoạch giảm thiểu.

Nguồn: Mckinsey (Making M&A deal synergies count)

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *