Tư vấn thành lập và quản lý quỹ đầu tư

quỹ đầu tư phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm quỹ đầu tư chứng khoán quỹ đầu tư mở quỹ đầu tư ở việt nam quỹ đầu tư tài chính quỹ đầu tư cổ phiếu quỹ đầu tư cá nhân quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng quỹ đầu tư dạng đóng quỹ đầu tư đại chúng quỹ đầu tư hedge fund quỹ đầu tư hưu trí quỹ đầu tư hỗ tương quỹ đầu tư khởi nghiệp quỹ đầu tư kinh doanh quỹ đầu tư trái phiếu quỹ đầu tư uy tín quỹ đầu tư doanh nghiệp xã hội quỹ đầu tư phát triển sản xuất quỹ xúc tiến đầu tư hỗ trợ thành lập quỹ đầu tư dịch vụ mở quỹ đầu tư tư vấn quản lý quỹ đầu tư
[Total: 0    Average: 0/5]

Dịch vụ Tư vấn thành lập và quản lý quỹ đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) cung cấp giúp doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm giai đoạn trước, trong và sau khi thành lập để tối ưu thời gian và chi phí cũng như hạn chế các rủi ro có thể xảy ra sau khi thành lập quỹ.

I) Những lưu ý khi thành lập và quản lý Quỹ thành viên:

1. Điều kiện thành viên góp vốn:

 • Phải là pháp nhân
 • Số lượng không quá 30 thành viên, không ít hơn 2 thành viên
 • Vốn thực góp tối thiểu của các thành viên là 50 tỷ (lần đầu) – ghi nhận và Vốn điều lệ của Quỹ
 • Thành viên góp vốn: Tuy pháp luật không có yêu cầu cụ thể tuy nhiên khuyến nghị Vốn điều lệ của Thành viên góp vốn đủ lớn so với vốn đầu tư vào Quỹ

2) Vấn đề góp vốn và phong tỏa tại Ngân hàng lưu ký:

a) Góp vốn lần đầu của các thành viên:

 • Các thành viên chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký
 • Số tiền góp vốn lần đầu bằng vốn điều ệ dự kiến và tối thiểu là 50 tỷ (2 thành viên)
 • Ngân hàng lưu ký sẽ gửi Công ty Quản lý Quỹ giấy xác nhận đã nhận được tiền góp vốn của các thành viên
 • Số tiền góp vốn này chỉ được giải ngân khi có Thông báo thành lập Quỹ từ UBCK, tuy nhiên vẫn được hưởng lãi ngân hàng trong thời gian phong tỏa.

b) Các lần tăng vốn tiếp theo của Quỹ

 • Khi quỹ muốn đầu tư thêm mà không có sẵn tiền trong tài khonar, Công ty Quản lý Quỹ sẽ gửi thông báo góp vốn cho các thành viên của Quỹ hoặc khi có thành viên mới muốn góp vốn vào Quỹ và được Đại hội thành viên của Quỹ đồng ý.
 • Các thành viên xác nhận việc góp vốn theo thông báo góp vốn của Công ty Quản lý Quỹ
 • Đại hội thành viên họp để phê duyệt việc tăng vốn của Quỹ
 • Các thành viên tiến hành chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng lưu ký
 • Công ty Quản lý Quỹ sẽ làm hồ sơ báo các UBCK việc tăng vốn của Quỹ (tài liệu gồm)

+ Thông báo việc tăng vốn quỹ thành viên;

+ Biên bản họp và nghị quyết cảu đại hội thành viên về việc tăng vốn và các tài liệu liên quan

+ Điều lệ quỹ sửa đổi; hợp đồng lưu ký sửa đổi, bổ sung (nếu có)

+ Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các thành viên góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước và sau khi tăng, giảm vốn điều lệ theo mẫu

+ Giấy xác nhận của ngân hàng lưu ký về phần vốn đã góp thêm

 • Ban đại diện quỹ tổ chức họp để quyết định việc sử dụng vốn góp thêm.
 • Sau khi có giấy chứng nhận tăng vốn Quỹ của UBCK, Công ty quản lý quỹ gửi ngân hàng lưu ký tài liệu này và Biên bản họp của Ban đại diện quỹ về việc sử dụng vốn góp tăng thêm, khi đó Vốn này mới được giải ngân.

quỹ đầu tư phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm quỹ đầu tư chứng khoán quỹ đầu tư mở quỹ đầu tư ở việt nam quỹ đầu tư tài chính quỹ đầu tư cổ phiếu quỹ đầu tư cá nhân quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng quỹ đầu tư dạng đóng quỹ đầu tư đại chúng quỹ đầu tư hedge fund quỹ đầu tư hưu trí quỹ đầu tư hỗ tương quỹ đầu tư khởi nghiệp quỹ đầu tư kinh doanh quỹ đầu tư trái phiếu quỹ đầu tư uy tín quỹ đầu tư doanh nghiệp xã hội quỹ đầu tư phát triển sản xuất quỹ xúc tiến đầu tư hỗ trợ thành lập quỹ đầu tư dịch vụ mở quỹ đầu tư tư vấn quản lý quỹ đầu tư

II) Hồ sơ việc thành lập quỹ đầu tư:

 • Biên bản thỏa thuận góp vốn
 • Danh sách các tổ chức tham gia góp vốn
 • Quyết đinh thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ của thành viên góp vốn
 • Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Quyết định của chủ sở hữu về việc tham gia góp vốn vào Quỹ, và cử người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền.
 • Hồ sơ cá nhân của đại diện vốn góp theo ủy quyền của thành viên góp vốn vào Quỹ
 • Điều lệ quỹ
 • Hợp đồng lưu ký tài sản
 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động cho quỹ thành viên
 • Bản cáo bạch
 • Giấy xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô đã góp của Quỹ

III) Dịch vụ tư vấn của chúng tôi mang tới:

 • Tập hợp, rà soát và nộp hồ sơ lên UBCK để xin phép thành lập Quỹ thành viên và tiếp nhận thông tin phản hồi từ UBCK liên quan đến hồ sơ cấp phép
 • Công bố thông tin thành lập Quỹ sau khi được UBCK chấp thuận
 • Xây dựng sổ tay định giá cho Quỹ theo theo quy định.

Khi Quỹ đi vào hoạt động:

 • Khi Quỹ muốn tăng hay giảm vốn, FPTS sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với UBCK.
 • Tổ chức họp Ban đại diện Quỹ, Đại hội thành viên Quỹ để bầu các chức danh cần thiết, đưa ra các quyết định đầu tư và quyết định khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của quỹ. (Đại hội thành viên họp ít nhất 1 năm/lần ; Ban đại diện Quỹ hợp tối thiểu 6 tháng/lần hoặc bất cứ khi nào cần thiết để quyết định đầu tư)

Mọi thắc mắc cần được giải đáp và hỗ trợ xin liên hệ:

Mr. Định : 0919.218.938

Email: Dinhhh@fpts.com.vn

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *