Tổng quan về đế chế Hy Lạp

Rate this post

Sự hình thành của đế chế Hy lạp

Nhà nước Hy Lạp xuất hiện trên cơ sở tan rã của xã hội thị tộc và hầu như không có sự can thiệp của bạo lực từ phía ngoài. Chế độ tư hữu được thiết lập và phát triển, sự phân hóa giai cấp ngày càng sâu sắc, triệt để đã làm cho xã hội thị tộc dần dần tan vỡ từng bước một.

Ngay từ đầu và trong suốt chiều dài lịch sử, yêu cầu thống nhất các vùng đất Hy Lạp thành một quốc gia thống nhất không được đặt ra một cách bức thiết. Do vậy, Nhà nước ở Hy Lạp, về cơ bản, là những quốc gia thành bang, có sắc thái riêng, có sự phát triển khá chênh lệch, và cũng có những vận mệnh lịch sử khác nhau.

Cấu trúc xã hội của đế chế Hy lạp

Chỉ có những người tự do mới có quyền làm cư dân thành phố và được bảo vệ đầy đủ bởi luật pháp trong một thành bang. Trong hầu hết các thành bang, không giống như La Mã, sự nổi trội trong xã hội không cho phép những quyền lợi đặc biệt. Chẳng hạn, sinh ra trong một gia đình nào đó không có nghĩa là có những đặc quyền. Vài gia đình kiểm soát chức năng tôn giáo cộng đồng, nhưng nói chung điều này không có nghĩa là có quyền lực nào đó trong chính quyền.

Nô lệ không có quyền lực và địa vị. Họ có quyền có gia đình và tài sản riêng, tuy nhiên không có quyền chính trị. Năm 600 Trước Công Nguyên chế độ chiếm hữu nô lệ đã trải rộng khắp Hy Lạp. Đến thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên, nô lệ chiếm đến một phần ba số dân ở một số thành bang.

Sự hưng thịnh của đế chế Hy lạp

Vào thời kỳ đỉnh cao dưới thời Alexander Đại đế, Hy Lạp cổ đại cai trị phần lớn châu Âu và Tây Á. Người Hy Lạp đến trước người La Mã và phần lớn văn hóa La Mã chịu ảnh hưởng của người Hy Lạp.

Hy Lạp cổ đại hình thành nền tảng của phần lớn văn hóa phương Tây ngày nay. Tất cả mọi thứ từ chính phủ, triết học, khoa học, toán học, nghệ thuật, văn học và thậm chí cả thể thao đều bị ảnh hưởng bởi người Hy Lạp cổ đại. Sự hưng thịnh của Hy lạp là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm phim hiện nay.

Sự sụp đổ của đế chế Hy lạp

Sau khi Alexander Đại đế băng hà, các thuộc địa vốn bị cai quản bởi Hy Lạp cố gắng nổi dậy chống lại sự cai trị của Macedonia nhưng đã bị đánh bại trong cuộc chiến Lamian 323-322 Trước Công Nguyên. Suốt 40 năm sau đó, là cuộc tranh giành Diadochi, cuộc chiến giành ngôi vị của Alexander Đại đế sau khi ông chết. Cuộc chiến này làm các thuộc địa phân rã thành ba vương quốc (Hy Lạp, Ai Cập và Ba Tư).

Sau một cuộc khởi nghĩa không thành công của Macedonia, các thành bang của Hy Lạp trở thành vùng đất của Đế chế La mã năm 146 Trước Công Nguyên.

Leave a Comment