báo cáo phát triển bền vững bảo việt báo cáo phát triển bền vững của vinamilk báo cáo phát triển bền vững dhg hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững báo cáo phát triển bền vững là gì báo cáo phát triển kinh tế nhanh và bền vững báo cáo phát triển bền vững ở việt nam báo cáo phát triển bền vững pnj báo cáo phát triển bền vững pvd báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2015 báo cáo phát triển bền vững vinamilk báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2014 báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2013 báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2016 báo cáo phát triển bền vững 2016 báo cáo phát triển bền vững báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2017 báo cáo phát triển bền vững 2017

Tư vấn lập báo cáo phát triển bền vững

Rate this post

Thuật ngữ bền vững liên quan tới khái niệm “phát triển bền vững” theo định nghĩa của Ủy ban Brundtland của Liên Hợp Quốc ngày 20/3/1987: “Phát triển bên vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại nhưng không ảnh hưởng tới khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu bản thân thế hệ tương lai”. Theo đó, báo cáo phát triển bền vững (Sustainability report) được coi là công cụ đo đếm, công bố, giải trình và cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các bên có liên quan về hoạt động phát triển bền vững. Mặc dù rất phổ biến trên toàn thế giới, tuy nhiên báo cáo phát triển bền vững vẫn còn tương đối mới mẻ đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Vậy báo cáo phát triển bền vững có ý nghĩa như thế nào và tại sao phải lập báo cáo phát triển bền vững ?

báo cáo phát triển bền vững bảo việt báo cáo phát triển bền vững của vinamilk báo cáo phát triển bền vững dhg hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững báo cáo phát triển bền vững là gì báo cáo phát triển kinh tế nhanh và bền vững báo cáo phát triển bền vững ở việt nam báo cáo phát triển bền vững pnj báo cáo phát triển bền vững pvd báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2015 báo cáo phát triển bền vững vinamilk báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2014 báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2013 báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2016 báo cáo phát triển bền vững 2016 báo cáo phát triển bền vững báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2017 báo cáo phát triển bền vững 2017

Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nào quản lý tốt khía cạnh bền vững thì thường thành công về tài chính. Vì lý do này và nhiều lý do khác, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố báo cáo phát triển bến vững một cách độc lập hoặc công bố trong báo cáo tài chính thường niên của doanh nghiệp mình. Thông qua công bố báo cáo phát triển bền vững một cách minh bạch, có tính giải trình và trách nhiệm, các doanh nghiệp và tổ chức có thể củng cố lòng tin của các bên liên quan vào doanh nghiệp cũng như vào kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp xây dựng và công bố báo cáo phát triển bền vững theo các tiêu chí về đánh giá và công bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các khía cạnh môi trường và xã hội bên cạnh những thông tin về hiệu quả hoạt động tài chính và quản trị vốn là những thông tin vẫn được công bố theo thông lệ. Báo cáo phát triển bền vững là cách thức mới để xây dựng và định lượng giá trị của doanh nghiệp.

Hiện nay, các nhà đầu tư trên toàn cầu ngày càng quan tâm tới việc chiến lược quản lý hoạt động bền vững có thể tăng cường tính cạnh tranh và sang tạo của doanh nghiệp như thế nào. Báo cáo phát triền bền vững là công cụ có thể cải thiện khả năng nhận biết của doanh nghiệp về các rủi ro và cơ hội kinh doanh mới. Từ đó, giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho xu hướng phát triển mới, phân cấp trách nhiệm và cải thiện hệ thống quản lý đề dần nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình xây dựng báo cáo phát triền bền vững đòi hỏi doanh nghiệp cân nhắc lợi ích các bên liên quan, là các cá nhân hoặc nhóm người có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm tới hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc có thể chịu ảnh hưởng theo cách nào đó. Báo cáo phát triển bền vững làm tăng thêm đáng kể giá trị về uy tín và năng lực kinh doanh nghiệp thông qua việc xây dựng lòng tin với các bên liên quan khác nhau.

Tóm lại, trong hoạt động của mình, các doanh nghiệp luôn tìm cách khai thác các nguồn lực để đạt được mục tiêu lợi nhuân, do đó khó tránh khỏi làm tổn hại đến môi trường, cạn kiệt dần tài nguyên, ảnh hưởng tới một vài các bên liên quan. Thực tế cho thấy, các nhà quản lý, cổ đông hay các nhà đầu tư tiềm năng luôn muốn có thông tin về nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững. Báo cáo phát triển bền vững được coi là một công cụ để giúp doanh nghiệp thực hiện điều đó.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ:

Card name 1 Your View Your Choice

Leave a Comment