khái niệm niêm yết trái phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu lộ trình niêm yết cổ phiếu mô hình niêm yết cổ phiếu mục tiêu niêm yết trái phiếu mục định niêm yết trái phiếu quy trình niêm yết trái phiếu thủ tục niêm yết quá trình niêm yết tại sao cần niêm yết vai trò niêm yết cổ phiếu định giá niêm yết cổ phiếu phương án niêm yết cổ phiếu làm sao để niêm yết chứng khoán các loại niêm yết chứng khoán quy chế niêm yết chứng khoán hnx các công ty dược niêm yết trên sàn chứng khoán niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội quy chế niêm yết chứng khoán tại hnx quy chế niêm yết chứng khoán tại sgdck điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán hose quy chế niêm yết chứng khoán hose cách niêm yết cổ phiếu công ty niêm yết cổ phiếu tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hồ sơ niêm yết cổ phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn upcom quy định về niêm yết cổ phiếu quy trình niêm yết cổ phiếu thủ tục niêm yết cổ phiếu tờ trình niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại việt nam niêm yết bổ sung cổ phiếu là gì giá niêm yết của cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hnx điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn các công ty lên sàn chứng khoán cách lên sàn chứng khoán cách đưa công ty lên sàn chứng khoán điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán đưa công ty lên sàn chứng khoán tiêu chuẩn để lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán lên sàn chứng khoán là gì điều kiện để lên sàn giao dịch chứng khoán đăng ký lên sàn chứng khoán lợi ích khi lên sàn chứng khoán điều kiện đưa công ty lên sàn chứng khoán những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán công ty lên sàn chứng khoán quy trình lên sàn chứng khoán tại sao phải lên sàn chứng khoán quy định lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn chứng khoán tư vấn lên sàn chứng khoán lợi ích của việc lên sàn chứng khoán điều kiện lên sàn giao dịch chứng khoán cách thức lên sàn chứng khoán

Tư vấn niêm yết cổ phiếu

Rate this post

Dịch vụ Tư vấn Niêm yết của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS) cung cấp giúp doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm giai đoạn trước, trong và sau khi niêm yết để đạt tối đa lợi ích của việc niêm yết và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra sau khi niêm yết.

Mr. Định : 0919.218.938

Email: [email protected]

khái niệm niêm yết trái phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu lộ trình niêm yết cổ phiếu mô hình niêm yết cổ phiếu mục tiêu niêm yết trái phiếu mục định niêm yết trái phiếu quy trình niêm yết trái phiếu thủ tục niêm yết quá trình niêm yết tại sao cần niêm yết vai trò niêm yết cổ phiếu định giá niêm yết cổ phiếu phương án niêm yết cổ phiếu làm sao để niêm yết chứng khoán các loại niêm yết chứng khoán quy chế niêm yết chứng khoán hnx các công ty dược niêm yết trên sàn chứng khoán niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội quy chế niêm yết chứng khoán tại hnx quy chế niêm yết chứng khoán tại sgdck điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán hose quy chế niêm yết chứng khoán hose cách niêm yết cổ phiếu công ty niêm yết cổ phiếu tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hồ sơ niêm yết cổ phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn upcom quy định về niêm yết cổ phiếu quy trình niêm yết cổ phiếu thủ tục niêm yết cổ phiếu tờ trình niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại việt nam niêm yết bổ sung cổ phiếu là gì giá niêm yết của cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hnx điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn các công ty lên sàn chứng khoán cách lên sàn chứng khoán cách đưa công ty lên sàn chứng khoán điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán đưa công ty lên sàn chứng khoán tiêu chuẩn để lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán lên sàn chứng khoán là gì điều kiện để lên sàn giao dịch chứng khoán đăng ký lên sàn chứng khoán lợi ích khi lên sàn chứng khoán điều kiện đưa công ty lên sàn chứng khoán những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán công ty lên sàn chứng khoán quy trình lên sàn chứng khoán tại sao phải lên sàn chứng khoán quy định lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn chứng khoán tư vấn lên sàn chứng khoán lợi ích của việc lên sàn chứng khoán điều kiện lên sàn giao dịch chứng khoán cách thức lên sàn chứng khoán

Các công việc cơ bản của Dịch vụ Tư vấn Niêm yết bao gồm: Rà soát và hoàn thiện yêu cầu pháp lý để niêm yết, tư vấn thực hiện các hoạt động cần thiết trước niêm yết, lập và bảo vệ hồ sơ niêm yết, lựa chọn thời điểm niêm yết, xác định giá tham chiếu…

Nhiệm vụ của chúng tôi trong quá trình tư vấn niêm yết là đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, quy trình tư vấn của chúng tôi luôn được bắt đầu từ những chiến lược tư vấn niêm yết toàn diện. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp chuẩn hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, quản trị hoạt động kinh doanh, đồng thời lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp. Song song với việc tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm và hiểu biết của ABS về thị trường sẽ giúp doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để có thể lường trước được phản ứng của công chúng đối với những sự kiện bất thường.

khái niệm niêm yết trái phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu lộ trình niêm yết cổ phiếu mô hình niêm yết cổ phiếu mục tiêu niêm yết trái phiếu mục định niêm yết trái phiếu quy trình niêm yết trái phiếu thủ tục niêm yết quá trình niêm yết tại sao cần niêm yết vai trò niêm yết cổ phiếu định giá niêm yết cổ phiếu phương án niêm yết cổ phiếu làm sao để niêm yết chứng khoán các loại niêm yết chứng khoán quy chế niêm yết chứng khoán hnx các công ty dược niêm yết trên sàn chứng khoán niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội quy chế niêm yết chứng khoán tại hnx quy chế niêm yết chứng khoán tại sgdck điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán hose quy chế niêm yết chứng khoán hose cách niêm yết cổ phiếu công ty niêm yết cổ phiếu tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hồ sơ niêm yết cổ phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn upcom quy định về niêm yết cổ phiếu quy trình niêm yết cổ phiếu thủ tục niêm yết cổ phiếu tờ trình niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại việt nam niêm yết bổ sung cổ phiếu là gì giá niêm yết của cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hnx điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn các công ty lên sàn chứng khoán cách lên sàn chứng khoán cách đưa công ty lên sàn chứng khoán điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán đưa công ty lên sàn chứng khoán tiêu chuẩn để lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán lên sàn chứng khoán là gì điều kiện để lên sàn giao dịch chứng khoán đăng ký lên sàn chứng khoán lợi ích khi lên sàn chứng khoán điều kiện đưa công ty lên sàn chứng khoán những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán công ty lên sàn chứng khoán quy trình lên sàn chứng khoán tại sao phải lên sàn chứng khoán quy định lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn chứng khoán tư vấn lên sàn chứng khoán lợi ích của việc lên sàn chứng khoán điều kiện lên sàn giao dịch chứng khoán cách thức lên sàn chứng khoán

Dịch vụ của chúng tôi: 

– Tư vấn nghiên cứu khả năng tham gia thị trường chứng khoán

– Tư vấn lựa chọn thị trường niêm yết phù hợp

– Tư vấn hoàn thiện các yêu cầu pháp lý liên quan đến niêm yết chứng khoán

– Tư vấn lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp, hiệu quả

– Tư vấn thực hiện các hoạt động cần thiết trước khi niêm yết chứng khoán, đảm bảo tối đa hóa các lợi ích thu được khi niêm yết chứng khoán

– Tư vấn lập và bảo vệ hồ sơ xin niêm yết

– Tư vấn giá khởi điểm

– Hỗ trợ thực hiện các thủ tục để đưa chứng khoán lên niêm yết

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp về niêm yết cổ phiếu sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ phía cán bộ tư vấn của ABS, giúp các giao dịch trên thực tiễn luôn được diễn ra nhanh chóng, ổn thỏa nhất.

130 thoughts on “Tư vấn niêm yết cổ phiếu”

 1. Cần niêm yết công ty trên sàn chứng khoán

  Mình là chủ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và mục tiêu mình đặt ra là trong vòng 5 năm tới sẽ đưa công ty niêm yết sàn chứng khoán, vậy cho mình hỏi mình cần chuẩn bị những bước gì cho việc đưa công ty lên sàn chứng khoán ?

  1. Tư vấn niêm yết công ty trên sàn chứng khoán

   Vậy bạn cần chuẩn bị từ bây giờ, vì 5 năm không hẳn là dài mà là đủ thời gian để tranh thủ hoàn thành các điều kiện. Trước hết bạn cần chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần.

   Sau đó bạn phát hành cổ phiếu ra công chúng và chuẩn bị cho việc đưa công ty trở thành công ty đại chúng, Khi đã là công ty đại chúng thì tùy theo mục tiêu và khả năng đáp ứng điều kiện của công ty mà bạn có thể niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán [sàn HNX (hà nội), sàn HOSE (tp. HCM), sàn Upcom]. Có lẽ bạn cần vạch ra cho mình một lộ trình và từng bước thực hiện (nên mình không đi vào chi tiết từng điều kiện của từng bước).

  1. Điều kiện để doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu là:

   – Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

   – Có ít nhất một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yếttối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm; không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;tuân thủ các quy định của pháp luật về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi.

   – Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ.

   – Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữulà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

   – Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

  1. Ngày 24/1/2014, hơn 2,8 tỷ cổ phiếu với mã BID của BIDV đã chính thức khai trương niêm yết và phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE với giá chào sàn 18.700 đồng/cổ phiếu

  1. Tổ chức bị phá sản, ngừng hoạt động kinh doanh, không còn đáp ứng các quy định niêm yết của thị trường chứng khoán, trở thành công ty tư nhân sau khi bị sáp nhập

 2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho công ty sau khi công ty nộp đơn
  Nộp đơn lên sở giao dịch chứng khoán (HNX,HOSE) muốn đăng ký và nhận thông báo về nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của sở giao dịch chứng khoán (HNX,HOSE).
  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty sau khi công ty nộp đơn.

  1. – Công ty Cổ phần Thuận Thảo
   – Công ty Cổ phần Sông Đà 12
   – Công ty Cổ phần Vận tải Biển VINASHIP
   – Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
   – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

  1. Đủ tiêu chuẩn về (tùy thuộc vào tiêu chuẩn riêng của sở GDCK HOSE và HNX)
   – vốn điều lệ thực góp tại thời điểm đăng ký
   – số năm hoạt động dưới hình thức CTCP
   – Tỷ lệ ROE năm gần nhất
   – Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm liền trước có lãi (HOSE) không nợ quá hạn trên 01 năm không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.
   – Vấn đề công khai thông tin
   – Yêu cầu về cổ đông
   – Yêu cầu về nắm giữ cổ phiếu
   – Hồ sơ

  1. – Tiếp cận kênh huy động dài hạn
   – Khuyếch trương uy tín của doanh nghiệp
   – Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp
   – Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp

  1. + Công bố thông tin về việc niêm yết trên ba (03) kỳ liên tiếp của một tờ báo có phạm vi phát hành trên toàn quốc và trên phương tiện công bố thông tin của tổ chức niêm yết trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận niêm yết;
   + Nộp phí quản lý niêm yết cho SGDCK theo quy định trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận niêm yết;
   + Đăng ký ngày chính thức giao dịch tại SGDCK. Ngày chính thức giao dịch chứng khoán và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên phải được đăng ký chậm nhất là 06 ngày làm việc trước ngày giao dịch đầu tiên dự kiến;
   + Phối hợp với SGDCK tổ chức lễ trao Quyết định niêm yết chứng khoán và khai trương giao dịch
   Trong vòng ba (03) tháng kể từ khi có Quyết định niêm yết chứng khoán, tổ chức niêm yết phải hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán lên giao dịch trên SGDCK.

  1. – cổ phiếu đã và đang được giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung
   – cổ phiếu được niêm yết là cổ phiếu đủ tiêu chuẩn để được đăng ký cũng như giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung

  1. – Tiếp cận kênh huy động dài hạn
   – Khuyếch trương uy tín của doanh nghiệp
   – Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp
   – Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp

  1. Tổ chức niêm yết chỉ được hủy bỏ niêm yết chứng khoán khi Quyết định của ĐHĐCĐ có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết;
   Tổ chức niêm yết không được đề nghị hủy bỏ niêm yết trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết.
   Tổ chức có chứng khoán huỷ bỏ niêm yết chỉ được đăng ký niêm yết lại sau 12 tháng kể từ khi hủy bỏ niêm yết nếu đáp ứng được các điều kiện niêm yết.

  1. – Vốn điều lệ: >= 120 tỷ đồng theo sổ kế toán
   – Số năm hoạt động dưới hình thức CTCP: >= 2 năm
   – Tỷ lệ ROE năm gần nhất: >= 5%
   – Hoạt động kinh doanh: 2 năm liền trước có lãi, không nợ quá hạn 01 năm không có lỗ lũy kế, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính
   – Công khai: các khoản nợ đối với thành viên HĐQT, BKS, BGD, CĐ lớn và những người liên quan
   – Yêu cầu về cổ đông: >= 300 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% số CP có quyền biểu quyết
   – Yêu cầu về nắm giữ CP: cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT cam kết giữ 100% CP nắm giữ ít nhất 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% trong 6 tháng tiếp theo
   – Hồ sơ: đầy đủ và hợp lệ

  1. – Vốn điều lệ: >= 30 tỷ đồng
   – Số năm hoạt động dưới hình thức CTCP: >= 1 năm
   – Tỷ lệ ROE năm gần nhất: >= 5%
   – Hoạt động kinh doanh: không nợ quá hạn 01 năm không có lỗ lũy kế, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính
   – Công khai: (không quy định)
   – Yêu cầu về cổ đông: >= 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 15% số CP có quyền biểu quyết
   – Yêu cầu về nắm giữ CP: cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT cam kết giữ 100% CP nắm giữ ít nhất 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% trong 6 tháng tiếp theo
   – Hồ sơ: đầy đủ và hợp lệ

  1. – Là công ty đại chúng
   – Đã lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSD
   – Hoạt động kinh doanh: năm liền trước phải có lãi, không nợ quá hạn 01 năm không có lỗ lũy kế, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính
   – Vốn điều lệ: >= 10 tỷ
   – Yêu cầu về cổ đông: >= 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% số CP có quyền biểu quyết

  1. – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
   – Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX
   – Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
   – Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
   – Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
   – Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
   – Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung

  1. – Khung pháp lý về chứng khoán, TTCK được áp dụng như Luật Chứng Khoán và Nghị định 14/2007/NĐ-CP có đề cập đến việc phát hành và niêm yết ở nước ngoài nhưng còn rất chung chung
   – Các quy định về iêm yết ra nước ngoài vẫn chưa có các tiêu chuẩn cụ thể.
   – Để được niêm yết tại sở GDCK nước ngoa, DN phải làm quen và tuân thủ luật pháp của nước ử tại
   Tuy nhiên
   – Khi Luật Chứng khoán sửa đổi được ban hành và có hiệu lực từ 1-7-2011, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2012NĐ-CP, 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán sửa đổi
   – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 162/2015/TT-BTC trong đó hướng dẫn cụ thể về việc phát hành và niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại TTCK nước ngoài. Do đó cơ sở phá lý c việc niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài đầy đủ, chi tiết hơn.

  1. – Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
   – Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
   – Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
   – Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

  1. – Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
   – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
   – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

  1. – Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên SGDCK
   – SGDCK tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ
   – Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên SGDCK
   – SGDCK tiến hành kiểm tra niêm yết
   – SGDCK phê chuẩn niêm yết
   – Khai trương niêm yết

  1. Mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện ít nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức niêm yết công bố thông tin
   Thời hạn mua lại hoặc bán cổ phiếu quỹ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch kể cả trường hợp thay đổi việc mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ

  1. 1. Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán theo mẫu quy định của Sở giao dịch;
   2. Quyết định thông qua việc niêm yết chứng khoán của cấp có thẩm quyền cao nhất của công ty tùy theo loại hình công ty và loại chứng khoán niêm yết theo quy định của pháp luật
   3. Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong một thời hạn nhất định theo qui định trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
   4. Bản cáo bạch của tổ chức niêm yết theo mẫu quy định và phải đáp ứng các yêu cầu
   5. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)
   6. Giấy chứng nhận của tổ chức lưu ký chứng khoán về việc chứng của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung.

  1. – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
   – Công ty cổ phần Cơ điện lạnh
   – Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO
   – Công ty cổ phần TRANSIMEX
   – Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An
   – Công ty cổ phần Bibica
   – Công ty cổ phần Nước giải khát Sài Gòn
   – Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh
   – Công ty cổ phần Beton 6
   – Công ty cổ phần Germadept

  1. 1. Sở giao dịch thẩm định sơ bộ
   2. Đệ trình bản đăng ký lên
   3. Chào bán ra công chúng
   4. Xin phép niêm yết
   5. Thẩm tra niêm yết chính thức
   6. Niêm yết

  1. Quy định về huỷ bỏ niêm yết chứng khoán của công ty đại chúng được trích theo quy định tại Điều 60 – Mục 1 – Chương V của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Thủ tướng ký ban hành ngày 20/07/2012.

  1. – Niêm yết lần đầu ( Initial Listing)
   – Niêm yết bổ sung (Additional Listing)
   – Thay đổi niêm yết (Change Listing)
   – Niêm yết lại (Relisting)
   – Niêm yết cửa sau (Back door Listing)
   – Niêm yết toàn phần và niêm yết từng phần (Dual Listing &Partial listing)

  1. 1. Sở giao dịch thẩm định sơ bộ
   2. Đệ trình bản đăng ký lên
   3. Chào bán ra công chúng
   4. Xin phép niêm yết
   5. Thẩm tra niêm yết chính thức
   6. Niêm yết

  1. HOSE : Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
   HNX: Quyết định số 639/QĐ-SGDHN Quy chế niêm yết chứng khoán 2016

  1. Đủ tiêu chuẩn về (tùy thuộc vào tiêu chuẩn riêng của sở GDCK HOSE và HNX)
   – vốn điều lệ thực góp tại thời điểm đăng ký
   – số năm hoạt động dưới hình thức CTCP
   – Tỷ lệ ROE năm gần nhất
   – Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm liền trước có lãi (HOSE) không nợ quá hạn trên 01 năm không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.
   – Vấn đề công khai thông tin
   – Yêu cầu về cổ đông
   – Yêu cầu về nắm giữ cổ phiếu
   – Hồ sơ

  1. HOSE : Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho CTCP Hàng không Vietjet với mã chứng khoán VJC. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 300 triệu đơn vị tương đương vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.
   Vietjet Air đã bán 44,8 triệu cổ phiếu (của cổ đông hiện hữu) cho các nhà đầu tư tổ chức với giá 84.600 đồng và 3,5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân với giá 86.500 đồng/cổ phiếu. Có khoảng 30 tổ chức quốc tế đã tham gia đặt mua cổ phiếu VietJet, trong đó có nhiều quỹ đầu tư lớn như GIC, Morgan Stanley, Mirae Asset, Dragon Capital, VinaCapital…

  1. Giá niêm yết chứng khoán là Giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất được đưa ra công khai trên bảng tại thị trường giao dịch tập trung để mua, bán chứng khoán.

  1. – Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
   – Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại SGDCK hoặc TTGDCK;
   – Công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

  1. HOSE : Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  1. – Thiết lập quan hệ hợp đồng giữa SGDCK với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.
   – Nhằm mục đích hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.
   – Cung cấp cho các nhà đầu tưnhững thông tin về các tổ chức phát hành.
   – Giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá vì thông qua việc niêm yết công khai, giá chứng khoán được hình thành dựa trên sự tiếp xúc hiệu quả giữa cung và cầu chứng khoán.

  1. Đủ tiêu chuẩn về (tùy thuộc vào tiêu chuẩn riêng của sở GDCK HOSE và HNX)
   – vốn điều lệ thực góp tại thời điểm đăng ký
   – số năm hoạt động dưới hình thức CTCP
   – Tỷ lệ ROE năm gần nhất
   – Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm liền trước có lãi (HOSE) không nợ quá hạn trên 01 năm không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.
   – Vấn đề công khai thông tin
   – Yêu cầu về cổ đông
   – Yêu cầu về nắm giữ cổ phiếu
   – Hồ sơ

  1. – Niêm yết lần đầu ( Initial Listing)
   – Niêm yết bổ sung (Additional Listing)
   – Thay đổi niêm yết (Change Listing)
   – Niêm yết lại (Relisting)
   – Niêm yết cửa sau (Back door Listing)
   – Niêm yết toàn phần và niêm yết từng phần (Dual Listing &Partial listing)

  1. – Tiếp cận kênh huy động dài hạn
   – Khuyếch trương uy tín của doanh nghiệp
   – Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp
   – Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp

  1. Ưu điểm:
   – Tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn
   – Khuyếch trương uy tín của doanh nghiệp
   – Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp
   – Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp
   Nhược điểm:
   – Chi phí niêm yết khá tốn kém
   – Áp lực đối với lãnh đạo doanh nghiệp về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh
   – Quyền kiểm soát có thể bị đe doạ
   – Chịu nhiều nghĩa vụ công bố thông tin và các ràng buộc khác

 3. Thương vụ niêm yết nào là thành công nhất trong số những cty sau: văn phú invest, tập đoàn lộc trời, techcombank, thaco, vietjet, novaland, petrolimex, bitis, pvcombank, sabeco, viettel, vingroup, vissan, vpbank, artex, bidv, everrichs, ….danh sách top 50 ct dược, nhựa, ngân hàng năm 2010 2016 2017?

  1. Bạn đang đưa ra một câu hỏi với mẫu rất rộng, mình sẽ bỏ ngỏ câu khẳng định và hướng bạn tự tìm câu trả lời cho mình qua khái niệm bạn đặt ra. Bạn hãy xem cách đọc bản cáo bạch, ý nghĩa tình trạng mục đích niêm yết. Tiêu chuẩn sản phẩm hay quá trình các lần (bước) đã phát hành ra sao, như thế nào, có vấn đề bị gì không và ở đâu.

 4. Người tìm tòi

  Việc vng có kế hoạch muốn và sắp niêm yết NASDAQ (mỹ) có khả thi, vì doanh nghiệp có zalo giống như snapchat chắc phần nào được đánh giá cao. Việc niêm yết có lợi cho vốn điều lệ của công ty không ?. Có khác nhau không khi niêm yết sàn ở việt nam hay nước ngoài, Vì thế giới đã dần có những kênh đầu tư mới như bitcoin, onecoin. Ví dụ: facebook cũng từng được đồn đoán sau đó niêm yết cũng không như kỳ vọng ?

  1. Nhiều yếu tố để đánh giá việc niêm yết thành công hay không. Tùy thuộc vào khó khăn và ưu nhược của doanh nghiệp, phương pháp phép định giá, chi phí thực hiện. Cần phải hiểu tên tuổi VNG chỉ là local market khi sản phẩm chưa thể phổ cập bằng tiếng anh. Còn quá sớm để gọi zalo là snapchat chưa thể so facebook trong câu chuyện niêm yết đâu.

 5. Xin mạn phép trình bày ý hiểu, xin được cho ý kiến phản hồi:

  Theo cách hiểu của tôi thì ttgd được nhà đầu tư biết đến khi xem bảng hose, hnx và upcom của sgdck tp hcm và hà nội. Qua hình thức giao dịch khớp lệnh chuyển nhượng số lượng loại quyền hữu các mã (thông qua tài khoản giao dịch, nhà đầu tư có thể đăng ký mua bán và hủy bỏ lệnh bằng giao dịch điện tử). Tìm hiểu thêm qua nghị định 59 58 202 và nhiều văn bản luật liên quan.

  1. bạn đang hiểu theo góc nhìn nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, về cơ bản thì hướng bạn hiểu là tương đối, bạn có thể và nên tìm hiểu thêm nhé. Thank

 6. Nguyễn Duy Hưng

  cổ phiếu ttf bị hủy niêm yết sau khi danh sách các trên sàn hose mã đang hà nội ngân hàng mới định giá chưa cách xác phương pháp mua bảng của là gì chuyển nhượng đã được ưu đãi có không otc thủ tục điều kiện công ty phần để một doanh nghiệp hnx tại việt nam upcom bán cầm cố hợp đồng mẫu thế chấp giao dịch repo lưu ký khái niệm và những phong tỏa quy về chế sở chứng khoán bao nhiêu hcm lợi ích dược nhựa số lượng thị trường hồ sơ xin bỏ thành phố chí minh ở 2017 2018 tiếng anh cmc năm nào cty ngày vinhomes top 50 đăng tư vấn việc mục đích tiêu chuẩn thuế quyền hữu điện tử đọc loại hình thì sao lô lẻ đâu bổ sung làm thức hành sgdck sẽ tổ chức quỹ kết quả kế hoạch khối mbb trình 1 phát riêng sắp techcombank vpbank với xử lý cienco4 nước ngoài bidv cơ bước bất ví dụ nvl nhược điểm ý nghĩa phái sinh phí phải tài sản đảm bảo đặt lệnh câu hỏi huỷ luật nghị 59 58 vụ phép ttgd cần thiết thông hướng dẫn tiểu luận thời hạn thuận khó khăn gian

 7. Nguyễn Duy Hưng

  điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp chưa là gì danh sách những ở đâu chính phủ trên hnx thủ tục mua bán giao dịch quy định hose về

Leave a Comment