khái niệm niêm yết trái phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu lộ trình niêm yết cổ phiếu mô hình niêm yết cổ phiếu mục tiêu niêm yết trái phiếu mục định niêm yết trái phiếu quy trình niêm yết trái phiếu thủ tục niêm yết quá trình niêm yết tại sao cần niêm yết vai trò niêm yết cổ phiếu định giá niêm yết cổ phiếu phương án niêm yết cổ phiếu làm sao để niêm yết chứng khoán các loại niêm yết chứng khoán quy chế niêm yết chứng khoán hnx các công ty dược niêm yết trên sàn chứng khoán niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội quy chế niêm yết chứng khoán tại hnx quy chế niêm yết chứng khoán tại sgdck điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán hose quy chế niêm yết chứng khoán hose cách niêm yết cổ phiếu công ty niêm yết cổ phiếu tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hồ sơ niêm yết cổ phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn upcom quy định về niêm yết cổ phiếu quy trình niêm yết cổ phiếu thủ tục niêm yết cổ phiếu tờ trình niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại việt nam niêm yết bổ sung cổ phiếu là gì giá niêm yết của cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hnx điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn các công ty lên sàn chứng khoán cách lên sàn chứng khoán cách đưa công ty lên sàn chứng khoán điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán đưa công ty lên sàn chứng khoán tiêu chuẩn để lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán lên sàn chứng khoán là gì điều kiện để lên sàn giao dịch chứng khoán đăng ký lên sàn chứng khoán lợi ích khi lên sàn chứng khoán điều kiện đưa công ty lên sàn chứng khoán những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán công ty lên sàn chứng khoán quy trình lên sàn chứng khoán tại sao phải lên sàn chứng khoán quy định lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn chứng khoán tư vấn lên sàn chứng khoán lợi ích của việc lên sàn chứng khoán điều kiện lên sàn giao dịch chứng khoán cách thức lên sàn chứng khoán

Tư vấn niêm yết cổ phiếu

Dịch vụ Tư vấn Niêm yết của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS) cung cấp giúp doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm giai đoạn trước, trong và sau khi niêm yết để đạt tối đa lợi ích của việc niêm yết và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra sau khi niêm yết.

Mr. Định : 0919.218.938

Email: Dinh.hahai@abs.vn

khái niệm niêm yết trái phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu lộ trình niêm yết cổ phiếu mô hình niêm yết cổ phiếu mục tiêu niêm yết trái phiếu mục định niêm yết trái phiếu quy trình niêm yết trái phiếu thủ tục niêm yết quá trình niêm yết tại sao cần niêm yết vai trò niêm yết cổ phiếu định giá niêm yết cổ phiếu phương án niêm yết cổ phiếu làm sao để niêm yết chứng khoán các loại niêm yết chứng khoán quy chế niêm yết chứng khoán hnx các công ty dược niêm yết trên sàn chứng khoán niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội quy chế niêm yết chứng khoán tại hnx quy chế niêm yết chứng khoán tại sgdck điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán hose quy chế niêm yết chứng khoán hose cách niêm yết cổ phiếu công ty niêm yết cổ phiếu tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hồ sơ niêm yết cổ phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn upcom quy định về niêm yết cổ phiếu quy trình niêm yết cổ phiếu thủ tục niêm yết cổ phiếu tờ trình niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại việt nam niêm yết bổ sung cổ phiếu là gì giá niêm yết của cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hnx điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn các công ty lên sàn chứng khoán cách lên sàn chứng khoán cách đưa công ty lên sàn chứng khoán điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán đưa công ty lên sàn chứng khoán tiêu chuẩn để lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán lên sàn chứng khoán là gì điều kiện để lên sàn giao dịch chứng khoán đăng ký lên sàn chứng khoán lợi ích khi lên sàn chứng khoán điều kiện đưa công ty lên sàn chứng khoán những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán công ty lên sàn chứng khoán quy trình lên sàn chứng khoán tại sao phải lên sàn chứng khoán quy định lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn chứng khoán tư vấn lên sàn chứng khoán lợi ích của việc lên sàn chứng khoán điều kiện lên sàn giao dịch chứng khoán cách thức lên sàn chứng khoán

Các công việc cơ bản của Dịch vụ Tư vấn Niêm yết bao gồm: Rà soát và hoàn thiện yêu cầu pháp lý để niêm yết, tư vấn thực hiện các hoạt động cần thiết trước niêm yết, lập và bảo vệ hồ sơ niêm yết, lựa chọn thời điểm niêm yết, xác định giá tham chiếu…

Nhiệm vụ của chúng tôi trong quá trình tư vấn niêm yết là đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, quy trình tư vấn của chúng tôi luôn được bắt đầu từ những chiến lược tư vấn niêm yết toàn diện. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp chuẩn hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, quản trị hoạt động kinh doanh, đồng thời lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp. Song song với việc tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm và hiểu biết của ABS về thị trường sẽ giúp doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để có thể lường trước được phản ứng của công chúng đối với những sự kiện bất thường.

khái niệm niêm yết trái phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu lộ trình niêm yết cổ phiếu mô hình niêm yết cổ phiếu mục tiêu niêm yết trái phiếu mục định niêm yết trái phiếu quy trình niêm yết trái phiếu thủ tục niêm yết quá trình niêm yết tại sao cần niêm yết vai trò niêm yết cổ phiếu định giá niêm yết cổ phiếu phương án niêm yết cổ phiếu làm sao để niêm yết chứng khoán các loại niêm yết chứng khoán quy chế niêm yết chứng khoán hnx các công ty dược niêm yết trên sàn chứng khoán niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội quy chế niêm yết chứng khoán tại hnx quy chế niêm yết chứng khoán tại sgdck điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán hose quy chế niêm yết chứng khoán hose cách niêm yết cổ phiếu công ty niêm yết cổ phiếu tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hồ sơ niêm yết cổ phiếu kế hoạch niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn upcom quy định về niêm yết cổ phiếu quy trình niêm yết cổ phiếu thủ tục niêm yết cổ phiếu tờ trình niêm yết cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại việt nam niêm yết bổ sung cổ phiếu là gì giá niêm yết của cổ phiếu điều kiện niêm yết cổ phiếu tại hose điều kiện niêm yết cổ phiếu trên hnx điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn các công ty lên sàn chứng khoán cách lên sàn chứng khoán cách đưa công ty lên sàn chứng khoán điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán đưa công ty lên sàn chứng khoán tiêu chuẩn để lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán lên sàn chứng khoán là gì điều kiện để lên sàn giao dịch chứng khoán đăng ký lên sàn chứng khoán lợi ích khi lên sàn chứng khoán điều kiện đưa công ty lên sàn chứng khoán những điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán công ty lên sàn chứng khoán quy trình lên sàn chứng khoán tại sao phải lên sàn chứng khoán quy định lên sàn chứng khoán thủ tục lên sàn chứng khoán tư vấn lên sàn chứng khoán lợi ích của việc lên sàn chứng khoán điều kiện lên sàn giao dịch chứng khoán cách thức lên sàn chứng khoán

Dịch vụ của chúng tôi: 

– Tư vấn nghiên cứu khả năng tham gia thị trường chứng khoán

– Tư vấn lựa chọn thị trường niêm yết phù hợp

– Tư vấn hoàn thiện các yêu cầu pháp lý liên quan đến niêm yết chứng khoán

– Tư vấn lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp, hiệu quả

– Tư vấn thực hiện các hoạt động cần thiết trước khi niêm yết chứng khoán, đảm bảo tối đa hóa các lợi ích thu được khi niêm yết chứng khoán

– Tư vấn lập và bảo vệ hồ sơ xin niêm yết

– Tư vấn giá khởi điểm

– Hỗ trợ thực hiện các thủ tục để đưa chứng khoán lên niêm yết

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp về niêm yết cổ phiếu sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ phía cán bộ tư vấn của ABS, giúp các giao dịch trên thực tiễn luôn được diễn ra nhanh chóng, ổn thỏa nhất.

130 thoughts on “Tư vấn niêm yết cổ phiếu”

 1. Cần niêm yết công ty trên sàn chứng khoán

  Mình là chủ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và mục tiêu mình đặt ra là trong vòng 5 năm tới sẽ đưa công ty niêm yết sàn chứng khoán, vậy cho mình hỏi mình cần chuẩn bị những bước gì cho việc đưa công ty lên sàn chứng khoán ?

  1. Tư vấn niêm yết công ty trên sàn chứng khoán

   Vậy bạn cần chuẩn bị từ bây giờ, vì 5 năm không hẳn là dài mà là đủ thời gian để tranh thủ hoàn thành các điều kiện. Trước hết bạn cần chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần.

   Sau đó bạn phát hành cổ phiếu ra công chúng và chuẩn bị cho việc đưa công ty trở thành công ty đại chúng, Khi đã là công ty đại chúng thì tùy theo mục tiêu và khả năng đáp ứng điều kiện của công ty mà bạn có thể niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán [sàn HNX (hà nội), sàn HOSE (tp. HCM), sàn Upcom]. Có lẽ bạn cần vạch ra cho mình một lộ trình và từng bước thực hiện (nên mình không đi vào chi tiết từng điều kiện của từng bước).

  1. FPT Securities

   Điều kiện để doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu là:

   – Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

   – Có ít nhất một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yếttối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm; không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;tuân thủ các quy định của pháp luật về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi.

   – Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ.

   – Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữulà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

   – Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

  1. Ngày 24/1/2014, hơn 2,8 tỷ cổ phiếu với mã BID của BIDV đã chính thức khai trương niêm yết và phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE với giá chào sàn 18.700 đồng/cổ phiếu

  1. Tổ chức bị phá sản, ngừng hoạt động kinh doanh, không còn đáp ứng các quy định niêm yết của thị trường chứng khoán, trở thành công ty tư nhân sau khi bị sáp nhập

 2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho công ty sau khi công ty nộp đơn
  Nộp đơn lên sở giao dịch chứng khoán (HNX,HOSE) muốn đăng ký và nhận thông báo về nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của sở giao dịch chứng khoán (HNX,HOSE).
  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty sau khi công ty nộp đơn.