dịch vụ tư vấn thẩm định dự án đầu tư tư vấn định giá doanh nghiệp tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá giá trị chỉ định thầu tư vấn danh sách các tổ chức tư vấn định giá chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty thẩm định giá và tư vấn việt nam

Tư vấn thẩm định dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn thẩm định dự án đầu tư nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi của một dự án. Chúng tôi rà soát dự án một cách toàn diện nhất tất cả các khía cạnh của một dự án. Với kết quả đó, khách hàng có thể nhận thấy tính khả thi của một dự án ở mức nào, có những rủi ro nào có thể xảy ra và các biện pháp giảm thiểu.

Đồng thời, khách hàng có thể tiến hành hiệu chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khả thi cao hơn cũng như việc huy động vốn từ ngân hàng và các nhà đầu tư khác được dễ dàng hơn.

dịch vụ tư vấn thẩm định dự án đầu tư tư vấn định giá doanh nghiệp tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá giá trị chỉ định thầu tư vấn danh sách các tổ chức tư vấn định giá chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty thẩm định giá và tư vấn việt nam

Dịch vụ của chúng tôi:

– Thẩm định tính pháp lý

– Phân tích, đánh giá thị trường đầu ra

– Thẩm định về tổng mức đầu tư, suất đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ và khả năng huy động vốn

– Đánh giá sơ bộ về mặt kỹ thuật (trong một số trường hợp có thể thực hiện được)

– Thẩm định các nhân tố đầu vào

– Thẩm định khả năng tổ chức quản lý giai đoạn đầu tư và giai đoạn khai thác dự án

– Thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư, bao gồm cả việc lập kế hoạch tài chính  cho cả đời dự án

– Phân tích, đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan đến dự án đầu tư và đề xuất các biện pháp phòng ngừa

– Đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn của dự án đầu tư và năng lực cạnh tranh

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp về thẩm định dự án đầu tư sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ phía đội ngũ tư vấn của FPTS, giúp các giao dịch trên thực tiễn luôn được diễn ra nhanh chóng, ổn thỏa nhất.

Liên hệ:
Mr. Định: 0919.218.938

1 thought on “Tư vấn thẩm định dự án đầu tư”

  1. Nguyễn Thanh Phượng

    ai là người thẩm định dự án tiếng anh gì đầu tư quy trình của agribank quyền quyết nhóm a thời gian thiết kế cơ sở bài tập tính npv excel báo cáo giảng môn lập và ueh giải chi phí các quan điểm trong bước phương pháp chìm công thức chứng chỉ tác tiêu download giáo dòng tiền xây dựng nội dung ví dụ về hướng dẫn mẫu bằng file fulbright fdi – toàn formosa & hồ sơ hạch toán học ở đâu hoàn thiện hình ảnh khóa hà khái niệm kinh nghiệm luận tốt nghiệp khung đánh giá kết quả lệ lãi suất chiết khấu quán cafe lớp văn pdf biên bản tờ 3b phiếu mục đích những khó khăn nâng cao chất lượng nguyên tắc lưu ý khi nghị nhân viên vụ phần mềm nghệ thông tin tại sao phải sự cần bidv thành hội đồng tổ chế mới rủi ro mở rộng sách slide đồ soạn thảo sản phẩm so sánh nguyễn tấn bình tài liệu wacc đề thi vai trò vì không có cấu yêu cầu đáp mức đơn vị câu hỏi ôn 18 1 cụ thể chương 5 chính phê duyệt ngân hàng tỷ nào tiểu b nguồn vốn c tự thủ tục khách sạn xin ánh dương chung cư nghiên cứu khả cho vay bị hiệu kỹ thuật khía cạnh thị trường năng trả nợ nhu sử dụng đất lực chủ trương lý tổng điều chỉnh thủy điện neu gói thầu mua sắm xã khảo sát chuẩn phát sinh đo đạc quản cntt lạm doanh cây xăng dịch gió gồm đại tế nhà khai thác khoáng xuất luật dân số làm cà mặt trời máy nước ngoài lời ppp project trọng quốc gia theo từ chuyên

Leave a Comment