quy chế trả lương quy chế thưởng quy định về quy chế lương thưởng quy chế lương thưởng quy chế lương thưởng 2017 quy chế lương thưởng năm 2018 quy chế lương thưởng 2015 quy chế lương thưởng năm 2017 quy chế lương thưởng công ty xây dựng quy chế lương thưởng có cần đăng ký quy chế lương thưởng tiếng anh là gì quy chế lương thưởng phòng kinh doanh quy chế lương thưởng của doanh nghiệp quy chế trả lương thưởng xây dựng quy chế trả lương thưởng quy chế trả lương trả thưởng của công ty cổ phần quy chế chi trả lương thưởng đăng ký quy chế trả lương trả thưởng bản quy chế trả lương trả thưởng quy định về chế độ lương thưởng quy chế lương thưởng tiếng anh quy chế lương thưởng năm 2016 quyết định ban hành quy chế lương thưởng mẫu quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng bảng quy chế trả lương thưởng quy chế lương thưởng công ty cổ phần quy chế lương thưởng công ty quy chế lương thưởng cho nhân viên quy chế lương thưởng cho nhân viên kinh doanh quy chế lương thưởng công ty cổ phần 2016 mẫu quy chế lương thưởng của công ty 2017 download mẫu quy chế lương thưởng công ty tnhh quy chế lương thưởng doc xây dựng quy chế lương thưởng xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3p cách xây dựng quy chế lương thưởng mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng trong doanh nghiệp quy chế lương thưởng kế toán thiên ưng quy chế lương thưởng kinh doanh quy chế lương thưởng mới nhất mẫu quy chế lương thưởng 2017 mẫu quy chế lương thưởng 2016 mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2016 mẫu quy chế tiền lương thưởng cho nlđ 2017 tải mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp mẫu quy chế lương thưởng mới nhất quy chế lương thưởng phụ cấp quy chế lương thưởng phụ cấp 2018 quy chế lương thưởng phụ cấp 2016 quy chế tiền lương thưởng phụ cấp quy chế lương thưởng của công ty cổ phần quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2016 quy chế lương thưởng trong công ty cổ phần quy chế lương thưởng trong công ty quy chế tiền lương tiền thưởng và phụ cấp quy chế tiền lương tiền thưởng và phụ cấp 2016 quy chế thưởng lương tháng 13 quy chế lương thưởng 2018 quy chế lương thưởng 2016 quy chế lương thưởng 2013 mẫu quy chế lương thưởng 2013

Tư Vấn Xây Dựng Quy Chế Lương Thưởng

Rate this post

Để tạo nên một Doanh nghiệp phát triển cần rất nhiểu yếu tố. Có thể kể tên ra yếu tố về nguồn lực tài chính, yếu tố về công nghệ kỹ thuật, yếu tố về tự nhiên,… Tuy nhiên, yếu tố về con người luôn được coi là quan trọng nhất là cốt lõi trong sự phát triển của mỗi Doanh nghiệp. Bất kỳ Doanh nghiệp nào cũng cần chú trọng vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự. Vì chính đội ngũ nhân sự trực tiếp tạo nên sự thành bại của mỗi Doanh nghiệp. Thế nên, việc xây dựng được một quy chế lương, thường và chế độ chính sách cho người lao động phù hợp với Doanh nghiệp là điều mỗi Doanh nghiệp cần có.

Cũng như việc xây dựng các quy chế khác thì việc xây dựng quy chế lương, thưởng và chính sách cho người lao động cũng cần tuân thủ theo các luật và quy định hiện hành của Nhà nước (Luật doanh nghiệp, Bộ luật lao động, Luật làm việc,…), phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp. Việc có một chính sách trả lương, thưởng phù hợp, công bằng là một động lực thúc đẩy khả năng sáng tạo và hiệu quả, năng suất của người lao động, giúp Doanh nghiệp thu hút được các nguồn lao động có trình độ cao và giữ chân được các lao động hiện tại qua đó đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong Doanh nghiệp, giúp họ yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của cán bộ, công nhân viên.

quy chế trả lương quy chế thưởng quy định về quy chế lương thưởng quy chế lương thưởng quy chế lương thưởng 2017 quy chế lương thưởng năm 2018 quy chế lương thưởng 2015 quy chế lương thưởng năm 2017 quy chế lương thưởng công ty xây dựng quy chế lương thưởng có cần đăng ký quy chế lương thưởng tiếng anh là gì quy chế lương thưởng phòng kinh doanh quy chế lương thưởng của doanh nghiệp quy chế trả lương thưởng xây dựng quy chế trả lương thưởng quy chế trả lương trả thưởng của công ty cổ phần quy chế chi trả lương thưởng đăng ký quy chế trả lương trả thưởng bản quy chế trả lương trả thưởng quy định về chế độ lương thưởng quy chế lương thưởng tiếng anh quy chế lương thưởng năm 2016 quyết định ban hành quy chế lương thưởng mẫu quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng bảng quy chế trả lương thưởng quy chế lương thưởng công ty cổ phần quy chế lương thưởng công ty quy chế lương thưởng cho nhân viên quy chế lương thưởng cho nhân viên kinh doanh quy chế lương thưởng công ty cổ phần 2016 mẫu quy chế lương thưởng của công ty 2017 download mẫu quy chế lương thưởng công ty tnhh quy chế lương thưởng doc xây dựng quy chế lương thưởng xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3p cách xây dựng quy chế lương thưởng mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng trong doanh nghiệp quy chế lương thưởng kế toán thiên ưng quy chế lương thưởng kinh doanh quy chế lương thưởng mới nhất mẫu quy chế lương thưởng 2017 mẫu quy chế lương thưởng 2016 mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2016 mẫu quy chế tiền lương thưởng cho nlđ 2017 tải mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp mẫu quy chế lương thưởng mới nhất quy chế lương thưởng phụ cấp quy chế lương thưởng phụ cấp 2018 quy chế lương thưởng phụ cấp 2016 quy chế tiền lương thưởng phụ cấp quy chế lương thưởng của công ty cổ phần quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2016 quy chế lương thưởng trong công ty cổ phần quy chế lương thưởng trong công ty quy chế tiền lương tiền thưởng và phụ cấp quy chế tiền lương tiền thưởng và phụ cấp 2016 quy chế thưởng lương tháng 13 quy chế lương thưởng 2018 quy chế lương thưởng 2016 quy chế lương thưởng 2013 mẫu quy chế lương thưởng 2013

Việc xây dựng quy chế lương, thường và chế độ chính sách cho người lao động được xây dựng theo nguyên tắc mức tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, hỗ trợ sẽ theo kết quả sản xuất kinh doanh chung của Doanh nghiệp và mức độ đóng góp của người lao động. Hay nói cách khác, theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, chức vụ gì thì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó. Khi thay đổi công việc, chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới cũng như khi kết quả sản xuất kinh doanh chung của Doanh nghiệp tăng lên thì tiền lương, thưởng, phụ cấp của người lao động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với nguồn tài chính của Doanh nghiệp. Vậy nên, việc xây dựng quy chế lương, thưởng và chế độ chính sách cho người lao động bao gồm việc phân loại tiền lương (Lương chính, lương theo sản phẩm, lương khoán,…), quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp và hỗ trợ, cách tính lương theo từng phân loại lương và các quy định về chế độ thưởng, phúc lợi khác. Việc xây dựng quy chế lương, thưởng và chế độ chính sách cho người lao động làm sao cho đảm bảo tính minh bạch công bằng và hài hòa được lợi ích giữa người lao động và chủ Doanh nghiệp phù hợp với điều kiện tài chính hiện có của Doanh nghiệp.

Qua trên có thể thấy việc xây dựng quy chế lương, thưởng và chế độ chính sách cho người lao động là cần thiết góp phần tích cực trong việc quản trị nhân sự nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh của Doanh nghiệp giúp Doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường.

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tổ chức và xây dựng quy chế lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động , xin liên hệ tới: 

1 thought on “Tư Vấn Xây Dựng Quy Chế Lương Thưởng”

  1. quy chế lương thưởng tiếng anh là gì mẫu quyết định ban hành trả bảng cách xây dựng viết download công ty tnhh cổ phần tiền phụ cấp 2018 cho nhân viên kinh doanh tải có cần đăng ký 2017 phòng trong nghiệp của doc theo mô hình 3p hướng dẫn giải kế toán thiên ưng 2019 mới nhất năm 2016 2015 nước ngoài phải tháng 13 và về độ

Leave a Comment