báo cáo đầu tư nước ngoài vào việt nam biểu đồ vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam các hình thức đầu tư nước ngoài vào việt nam các dự án đầu tư nước ngoài vào việt nam các lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào việt nam chính sách đầu tư nước ngoài vào việt nam các nguồn đầu tư nước ngoài vào việt nam cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam cá nhân nước ngoài đầu tư vào việt nam các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam vốn đầu tư của nước ngoài vào việt nam dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam dự án đầu tư nước ngoài vào việt nam doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam đầu tư nước ngoài vào du lịch việt nam đầu tư nước ngoài vào dệt may việt nam đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2016 đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2017 hạn chế của đầu tư nước ngoài vào việt nam hình thức đầu tư nước ngoài vào việt nam ngân hàng nước ngoài đầu tư vào việt nam tình hình đầu tư của nước ngoài vào việt nam ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài vào việt nam tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam xu hướng đầu tư nước ngoài vào việt nam tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam 2015 khuyến khích đầu tư nước ngoài vào việt nam điều kiện người nước ngoài đầu tư vào việt nam thống kê đầu tư nước ngoài vào việt nam thống kê vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam lợi ích của đầu tư nước ngoài vào việt nam luật đầu tư nước ngoài vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào việt nam tại sao nước ngoài lại đầu tư vào việt nam luật đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam số liệu đầu tư nước ngoài vào việt nam tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào việt nam tiểu luận đầu tư nước ngoài vào việt nam người nước ngoài muốn đầu tư vào việt nam nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam nguồn đầu tư nước ngoài vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2015 người nước ngoài đầu tư vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2016 thủ tục người nước ngoài đầu tư vào việt nam quy định về đầu tư nước ngoài vào việt nam quy trình đầu tư nước ngoài vào việt nam quy định vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam đầu tư nước ngoài vào việt nam qua các năm số liệu vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam số vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam số liệu đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 tại sao nước ngoài đầu tư vào việt nam thủ tục đầu tư nước ngoài vào việt nam thực trạng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam vai trò của đầu tư nước ngoài vào việt nam vấn đề đầu tư nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2014 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2017 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2013 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2012 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2011 xếp hạng đầu tư nước ngoài vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam tập đoàn nước ngoài đầu tư vào việt nam các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào việt nam thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2017 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2016 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2013 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 các công ty nước ngoài đầu tư vào việt nam đầu tư của nước ngoài vào việt nam các dự án nước ngoài đầu tư vào việt nam tình hình vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam đầu tư nước ngoài vàodệt may việt nam đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào việt nam đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2015 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2010 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2014 thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2016 vốn đầu tư nước ngoài vào việt namnăm 2015 đầu tưgián tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2013 đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2017 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2016 đầu tư nước ngoài vào việt nam trong những năm gần đây đầu tư nước ngoài vào việt nam 2018 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2014 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2013 tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 dịch vụ tư vấn đầu tư là gì dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư hồ sơ tư vấn đầu tư luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn đầu tư tài chính tư vấn đầu tư kinh doanh tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam dịch vụ tư vấn đầu tư định giá và tư vấn đầu tư quốc tế định mức tư vấn đầu tư điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đầu tư tư vấn đầu tư nhà đất mẫu hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn bảo hiểm đầu tư tư vấn dự án đầu tư tư vấn pháp luật về đầu tư công ty tnhh đầu tư và tư vấn kiến tạo tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình tư vấn luật đầu tư nước ngoài tư vấn luật đầu tư tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tư vấn lập dự án đầu tư là gì tư vấn luật đầu tư kinh doanh tư vấn luật đầu tư quốc tế tư vấn luật đầu tư doanh nghiệp tư vấn pháp luật đầu tư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng tư vấn thủ tục đầu tư tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tư vấn đầu tư dự án tư vấn đầu tư tài chính cá nhân tư vấn xin giấy phép đầu tư tư vấn xúc tiến đầu tư tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dịch vụ tư vấn đầu tư là gì dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư hồ sơ tư vấn đầu tư luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn đầu tư tài chính tư vấn đầu tư kinh doanh tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam dịch vụ tư vấn đầu tư định giá và tư vấn đầu tư quốc tế định mức tư vấn đầu tư điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đầu tư tư vấn đầu tư nhà đất mẫu hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn bảo hiểm đầu tư tư vấn dự án đầu tư tư vấn pháp luật về đầu tư công ty tnhh đầu tư và tư vấn kiến tạo tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình tư vấn luật đầu tư nước ngoài tư vấn luật đầu tư tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tư vấn lập dự án đầu tư là gì tư vấn luật đầu tư kinh doanh tư vấn luật đầu tư quốc tế tư vấn luật đầu tư doanh nghiệp tư vấn pháp luật đầu tư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng tư vấn thủ tục đầu tư tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tư vấn đầu tư dự án tư vấn đầu tư tài chính cá nhân tư vấn xin giấy phép đầu tư tư vấn xúc tiến đầu tư tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Rate this post

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

báo cáo đầu tư nước ngoài vào việt nam biểu đồ vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam các hình thức đầu tư nước ngoài vào việt nam các dự án đầu tư nước ngoài vào việt nam các lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào việt nam chính sách đầu tư nước ngoài vào việt nam các nguồn đầu tư nước ngoài vào việt nam cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam cá nhân nước ngoài đầu tư vào việt nam các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam vốn đầu tư của nước ngoài vào việt nam dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam dự án đầu tư nước ngoài vào việt nam doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam đầu tư nước ngoài vào du lịch việt nam đầu tư nước ngoài vào dệt may việt nam đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2016 đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam 2017 hạn chế của đầu tư nước ngoài vào việt nam hình thức đầu tư nước ngoài vào việt nam ngân hàng nước ngoài đầu tư vào việt nam tình hình đầu tư của nước ngoài vào việt nam ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài vào việt nam tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam xu hướng đầu tư nước ngoài vào việt nam tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam 2015 khuyến khích đầu tư nước ngoài vào việt nam điều kiện người nước ngoài đầu tư vào việt nam thống kê đầu tư nước ngoài vào việt nam thống kê vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam lợi ích của đầu tư nước ngoài vào việt nam luật đầu tư nước ngoài vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào việt nam tại sao nước ngoài lại đầu tư vào việt nam luật đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam số liệu đầu tư nước ngoài vào việt nam tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào việt nam tiểu luận đầu tư nước ngoài vào việt nam người nước ngoài muốn đầu tư vào việt nam nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam nguồn đầu tư nước ngoài vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2015 người nước ngoài đầu tư vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2016 thủ tục người nước ngoài đầu tư vào việt nam quy định về đầu tư nước ngoài vào việt nam quy trình đầu tư nước ngoài vào việt nam quy định vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam đầu tư nước ngoài vào việt nam qua các năm số liệu vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam số vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam số liệu đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 tại sao nước ngoài đầu tư vào việt nam thủ tục đầu tư nước ngoài vào việt nam thực trạng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam vai trò của đầu tư nước ngoài vào việt nam vấn đề đầu tư nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2014 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2017 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2013 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2012 vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2011 xếp hạng đầu tư nước ngoài vào việt nam nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam tập đoàn nước ngoài đầu tư vào việt nam các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào việt nam thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2017 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2016 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2013 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 các công ty nước ngoài đầu tư vào việt nam đầu tư của nước ngoài vào việt nam các dự án nước ngoài đầu tư vào việt nam tình hình vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam đầu tư nước ngoài vàodệt may việt nam đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào việt nam đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2015 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2010 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2014 thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2015 đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2016 vốn đầu tư nước ngoài vào việt namnăm 2015 đầu tưgián tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2013 đầu tưtrực tiếp nước ngoài vào việt nam 2014 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2017 đầu tư nước ngoài vào việt nam năm 2016 đầu tư nước ngoài vào việt nam trong những năm gần đây đầu tư nước ngoài vào việt nam 2018 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2014 đầu tư nước ngoài vào việt nam 2013 tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam 2016 dịch vụ tư vấn đầu tư là gì dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư hồ sơ tư vấn đầu tư luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn đầu tư tài chính tư vấn đầu tư kinh doanh tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam dịch vụ tư vấn đầu tư định giá và tư vấn đầu tư quốc tế định mức tư vấn đầu tư điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đầu tư tư vấn đầu tư nhà đất mẫu hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn bảo hiểm đầu tư tư vấn dự án đầu tư tư vấn pháp luật về đầu tư công ty tnhh đầu tư và tư vấn kiến tạo tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình tư vấn luật đầu tư nước ngoài tư vấn luật đầu tư tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tư vấn lập dự án đầu tư là gì tư vấn luật đầu tư kinh doanh tư vấn luật đầu tư quốc tế tư vấn luật đầu tư doanh nghiệp tư vấn pháp luật đầu tư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng tư vấn thủ tục đầu tư tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tư vấn đầu tư dự án tư vấn đầu tư tài chính cá nhân tư vấn xin giấy phép đầu tư tư vấn xúc tiến đầu tư tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dịch vụ tư vấn đầu tư là gì dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư hồ sơ tư vấn đầu tư luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn đầu tư tài chính tư vấn đầu tư kinh doanh tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam dịch vụ tư vấn đầu tư định giá và tư vấn đầu tư quốc tế định mức tư vấn đầu tư điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đầu tư tư vấn đầu tư nhà đất mẫu hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn bảo hiểm đầu tư tư vấn dự án đầu tư tư vấn pháp luật về đầu tư công ty tnhh đầu tư và tư vấn kiến tạo tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình tư vấn luật đầu tư nước ngoài tư vấn luật đầu tư tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tư vấn lập dự án đầu tư là gì tư vấn luật đầu tư kinh doanh tư vấn luật đầu tư quốc tế tư vấn luật đầu tư doanh nghiệp tư vấn pháp luật đầu tư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng tư vấn thủ tục đầu tư tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tư vấn đầu tư dự án tư vấn đầu tư tài chính cá nhân tư vấn xin giấy phép đầu tư tư vấn xúc tiến đầu tư tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Rà soát tài chính

Rà soát tài chính từ khi Công ty mục tiêu thành lập đến thời điểm gần nhất

• Xác minh các số dư trên bảng cân đối kế toán, kiểm tra với tài liệu hồ sơ chứng từ gốc. Phạm vi xác minh là toàn bộ các khoản mục tài sản, nghĩa vụ nợ trọng yếu trên bảng cân đối kế toán của Công ty mục tiêu.
• Xác định các vấn đề rủi ro tiềm tàng đối với bên mua trong giao dịch mua cổ phần sở hữu trong Công ty mục tiêu.
• Đưa ra khuyến nghị cách thức giải quyết vấn đề với Bên mua về các rủi ro có thể được giải quyết thông qua các điều khoản trong SPA (Hợp đồng mua bán cổ phần), điều chỉnh giá mua, v.v…

Định giá

Xác định giá trị vốn chủ sở hữu theo phương pháp tài sản và phương pháp thu nhập.

Phương pháp tài sản

• Hàng tồn kho, Tài sản cố định và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang sẽ được điều chỉnh theo giá trị hợp lý tại ngày định giá dựa trên giá trị thể thu hồi, phương pháp chi phí tái tạo, hoặc phương pháp chi phí thay thế nếu thích hợp
• Lợi thế quyền thuê đất sẽ được định giá theo phương pháp chiết khấu chênh lệch giá thuê
• Các khoản mục tài chính và nghĩa vụ nợ sẽ được đánh giá lại theo giá trị có thể thu hồi được hoặc dựa trên giá trị sổ sách
• Giá trị vốn chủ sở hữu là giá trị thuần tổng cộng của các khoản mục tài sản và công nợ tại ngày định giá

Phương pháp thu nhập (Phương pháp chiết khấu dòng tiền – DCF)

• Thảo luận với bên mua/chủ sở hữu doanh nghiệp về khả năng hoạt động trong lĩnh vực khác
• Xác định các tài sản sẽ có thể sử dụng được, và các tài sản không thể sử dụng được theo mục đích, mô hình kinh doanh mới
• Thảo luận về các giả định hoạt động bao gồm:
o Giả định trong giai đoạn phát triển dự án, bao gồm các giả định về tổng vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, vv.
o Giả định trong giai đoạn hoạt động thương mại: bao gồm các giả định về doanh thu, chi phí cho 3-5 năm hoạt động, các giả định về vốn lưu động (vòng quay phải thu phải trả, hàng tồn kho…)
• Lập mô hình dự báo tài chính cho dự án
• Lập mô hình định giá dựa trên kết quả dự báo tài chính
• Xác định các khoản mục khác (phi hoạt động) để điều chỉnh khi tính giá trị hợp lý vốn cổ phần

Tư vấn pháp lý:

• Kiểm tra tính pháp lý các tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp/nhà đầu tư để đảm bảo đầy đủ, tuân thủ các điều kiện, quy định pháp luật Việt Nam, các tài liệu được thẩm định là: Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Các chứng từ pháp lý về tài chính, góp vốn, hợp đồng thuê đất, v.v. có liên quan đến giải quyết vụ việc mà bên tư vấn cung cấp
• Đưa ra ý kiến tư vấn về giá trị pháp lý các tài liệu, hồ sơ do các bên cung cấp để thực hiện chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các nhà đầu tư
• Phân tích các rủi ro pháp lý nếu có trong quá trình chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án, phần vốn góp giữa các nhà đầu tư (nếu có)
• Hỗ trợ các bên đàm phán giải thích hợp đồng, tư vấn ký kết hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án, phần vốn góp giữa các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư yêu cầu)
• Soạn thảo các hồ sơ pháp lý có liên quan đến chuyển nhượng dự án, phần góp vốn
• Đại diện các nhà đầu tư đệ trình cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
• Đại diện các nhà đầu tư giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
• Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam
• Hoàn tất thủ tục và thực hiện các công việc khác có liên quan trong quá trình đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Leave a Comment