ban tổ chức đại hội cổ đông chi phí tổ chức đại hội cổ đông chương trình tổ chức đại hội cổ đông các bước tổ chức đại hội cổ đông cách thức tổ chức đại hội cổ đông cách tổ chức đại hội cổ đông thường niên cơ cấu tổ chức của đại hội đồng cổ đông gia hạn tổ chức đại hội cổ đông hướng dẫn tổ chức đại hội cổ đông thường niên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông kịch bản tổ chức đại hội cổ đông luật tổ chức đại hội cổ đông lập kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông lịch tổ chức đại hội cổ đông phần mềm tổ chức đại hội cổ đông quy chế tổ chức đại hội cổ đông quy trình tổ chức họp đại hội đồng cổ đông quy định tổ chức đại hội cổ đông thông báo tổ chức đại hội cổ đông thủ tục tổ chức đại hội cổ đông trình tự tổ chức đại hội cổ đông bất thường tư vấn tổ chức đại hội cổ đông tổ chức họp đại hội đồng cổ đông tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tổ chức đại hội cổ đông như thế nào tổ chức đại hội cổ đông online điều kiện tổ chức đại hội cổ đông bất thường hỗ trợ tổ chức đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông dịch vụ tổ chức đại hội cổ đông tổ chức đại hội cổ đông online tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến thuê hội trường đại hội cổ đông điểm cho thuê hội trường đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông hà nội

Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông

Rate this post

Quý doanh nghiệp đang vướng mắc trong việc lập kế hoạch chương trình tổ chức đại hội cổ đông, cách thức tổ chức đại hội cổ đông, quy chế và quy trình tổ chức đại hội cổ đông, thủ tục và trình tự tổ chức đại hội cổ đông, hay cần tư vấn tìm kiếm địa điểm hội trường cho buổi đại hội cổ đông….

Công ty cổ phần chứng khoán FPT cung cấp gói giải pháp hỗ trợ tổ chức đại hội đồng cổ đông cho doang nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp giảm gánh lo trong công tác tổ chức và tối ưu hoạt động để doanh nghiệp tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Mr. Định : 0919.218.938

Email: [email protected]

ban tổ chức đại hội cổ đông chi phí tổ chức đại hội cổ đông chương trình tổ chức đại hội cổ đông các bước tổ chức đại hội cổ đông cách thức tổ chức đại hội cổ đông cách tổ chức đại hội cổ đông thường niên cơ cấu tổ chức của đại hội đồng cổ đông gia hạn tổ chức đại hội cổ đông hướng dẫn tổ chức đại hội cổ đông thường niên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông kịch bản tổ chức đại hội cổ đông luật tổ chức đại hội cổ đông lập kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông lịch tổ chức đại hội cổ đông phần mềm tổ chức đại hội cổ đông quy chế tổ chức đại hội cổ đông quy trình tổ chức họp đại hội đồng cổ đông quy định tổ chức đại hội cổ đông thông báo tổ chức đại hội cổ đông thủ tục tổ chức đại hội cổ đông trình tự tổ chức đại hội cổ đông bất thường tư vấn tổ chức đại hội cổ đông tổ chức họp đại hội đồng cổ đông tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tổ chức đại hội cổ đông như thế nào tổ chức đại hội cổ đông online điều kiện tổ chức đại hội cổ đông bất thường hỗ trợ tổ chức đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông dịch vụ tổ chức đại hội cổ đông tổ chức đại hội cổ đông online tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến thuê hội trường đại hội cổ đông điểm cho thuê hội trường đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông hà nội

Gói dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (EzGSM) gồm có:

(I) Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Bao gồm việc giải đáp những vướng mắc về trình tự, thủ tục pháp lý liên quan tới tổ chức Đại hội, hỗ trợ xây dựng, rà soát các tài liệu trong chương trình Đại hội, tư vấn các nội dung phát sinh tại Đại hội; hỗ trợ thực hiện các thủ tục Công bố thông tin sau khi tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

(II) Cung cấp giải pháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (EzGSM)

EzGSM là một Giải pháp công nghệ chuyên biệt hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông. Bên cạnh việc tổ chức đại hội cổ đông truyền thống là tham dự trực tiếp, EzGSM cung cấp tiện ích công nghệ giúp cổ đông có thể tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, qua đó doanh nghiệp có thể tăng tối đa số lượng cổ đông tham dự và tiết kiệm chi phí tổ chức Đại hội.

Bên cạnh đó, EzGSM còn có khả năng hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ thông qua các tính năng chuyên biệt như: Quản lý Đại hội; quản lý thông tin ủy quyền; check in đại biểu; biểu quyết và bầu cử; kiểm phiếu…

1) Hệ thống trực tuyến EzGSM:

Hệ thống trực tuyến của EzGSM bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, bầu cử trực tuyến, kết xuất biên bản/báo cáo kết quả trực tuyến…;

+ Cổ đông không có điều kiện đến tham dự trực tiếp tại Đại hội, thông qua Hệ thống (qua Internet), có thể thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử của mình. Tính năng đặc biệt này sẽ giúp gia tăng tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và tăng khả năng Đại hội được tổ chức thành công cao hơn rất nhiều.

+ Đặc biệt hơn, khi kết hợp giải pháp EzGSM với Cổng thông tin trực tuyến EzSearch, Cổ đông có thể trao đổi (qua Internet) với Doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến biểu quyết và các vấn đề khác nêu tại Đại hội trước khi đưa ra quyết định biểu quyết. Tiện ích này giúp doanh nghiệp có thể trả lời cổ đông một cách thấu đáo, tránh trường hợp cổ đông bị bức xúc khi các vấn đề cần trao đổi không được đáp ứng ngay tại Đại hội do thời gian có hạn.

+ Ngoài ra, FPTS hỗ trợ truyền hình trực tiếp diễn biến Đại hội, cổ đông có thể theo dõi trực tuyến diễn biến cuộc họp qua website tại bất cứ đâu mà không cần phải có mặt trực tiếp tại Đại hội.

2) Hỗ trợ tổ chức tại ngày đại hội:

Bên cạnh tính năng trực tuyến, EzGSM còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích hỗ trợ Tổ chức phát hành tại ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông như việc đăng ký đại biểu, tiếp nhận ủy quyền dự đại hội, biểu quyết và bầu cử tại đại hội, cung cấp các báo cáo phục vụ đại hội.

– Quản lý đại hội:

Hệ thống hỗ trợ tạo lập tự động “Mã đại biểu” cho từng Cổ đông để dùng trong quá trình đăng ký, ủy quyền, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội. Hỗ trợ tạo lập và in ấn chính xác tài liệu Đại hội để gửi tới từng Cổ đông theo “Mã đại biểu”: Giấy mời, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết.

Hỗ trợ các chức năng: Gửi email, gửi SMS tới tất cả các Cổ đông để thông báo về việc tham dự Đại hội.

– Quản lý thông tin ủy quyền:

Cổ đông có thể đăng nhập vào Hệ thống (qua Internet) để thực hiện việc đăng ký ủy quyền, giúp việc cập nhật và quản lý ủy quyền, phân bổ và quản lý phiếu bầu cư, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền được chính xác, kịp thời hơn.

– Kiểm soát tỷ lệ tham dự đại hội:

Luôn kiểm soát được: Số lượng Đại biểu đăng ký dự Đại hội và Ủy quyền dự Đại hội.

Có thể In Báo cáo tại mọi thời điểm: Danh sách cổ đông ủy quyền, danh sách cổ đông đã đăng ký dự Đại hội.

– Biểu quyết và bầu cử:

Quản lý các Vấn đề Biểu quyết và Bầu cử. Có thể cập nhật, thay đổi các Vấn đề Biểu quyết, Bầu cử phát sinh ngay tại Đại hội.

– Kiểm phiếu:

Hệ thống tự tính Phiếu bầu không hợp lệ hạn chế sai sót trong khâu kiểm phiếu.

So với các phương pháp thủ công mà doanh nghiệp hay làm để check – in kiểm phiếu bằng excel, thậm chí đếm tay, thì EzGSM có ưu thế tuyệt đối về tính nhanh, gọn, chính xác, đảm bảo cho Doanh nghiệp những tỷ lệ chuẩn xác nhất.

ban tổ chức đại hội cổ đông chi phí tổ chức đại hội cổ đông chương trình tổ chức đại hội cổ đông các bước tổ chức đại hội cổ đông cách thức tổ chức đại hội cổ đông cách tổ chức đại hội cổ đông thường niên cơ cấu tổ chức của đại hội đồng cổ đông gia hạn tổ chức đại hội cổ đông hướng dẫn tổ chức đại hội cổ đông thường niên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông kịch bản tổ chức đại hội cổ đông luật tổ chức đại hội cổ đông lập kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông lịch tổ chức đại hội cổ đông phần mềm tổ chức đại hội cổ đông quy chế tổ chức đại hội cổ đông quy trình tổ chức họp đại hội đồng cổ đông quy định tổ chức đại hội cổ đông thông báo tổ chức đại hội cổ đông thủ tục tổ chức đại hội cổ đông trình tự tổ chức đại hội cổ đông bất thường tư vấn tổ chức đại hội cổ đông tổ chức họp đại hội đồng cổ đông tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tổ chức đại hội cổ đông như thế nào tổ chức đại hội cổ đông online điều kiện tổ chức đại hội cổ đông bất thường hỗ trợ tổ chức đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông dịch vụ tổ chức đại hội cổ đông tổ chức đại hội cổ đông online tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến thuê hội trường đại hội cổ đông điểm cho thuê hội trường đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông hà nội

(III) Hỗ trợ cơ sở, vật chất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Hỗ trợ doanh nghiệp địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông với đầy đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị hiện đại:

– Phòng họp với sức chứa gần 200 chỗ ngồi chuyên dụng trong việc tổ chức ĐHĐCĐ.

– Thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu hiện đại mới đầu tư đầu năm 2017, hỗ trợ truyền hình trực tuyến diễn biến Đại hội. Hỗ trợ nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ (đón tiếp đại biểu, kĩ thuật…)

– Địa điểm thuận tiện giao thông, có sân để ô tô xe máy miễn phí, hỗ trợ tiệc trà (theo yêu cầu)

Nhờ đó, doanh nghiệp không còn phải bận tâm, mất thời gian, công sức trong việc tìm kiếm hội trường, thuê trang thiết bị, mất công sức trong việc trang trí, sắp xếp hội trường họp.

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của FPTS

* Đối với Doanh nghiệp (Tổ chức phát hành):

– Được tư vấn tổ chức và hỗ trợ xuyên suốt quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật và quản trị công ty, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Kiểm soát được số lượng cổ đông đăng ký dự Đại hội và ủy quyền dự Đại hội, cũng như tỷ lệ thay đổi trong quá trình diễn ra đại hội;

– Nâng cao khả năng thành công của Đại hội;

– Tiết kiệm tối đa chi phí và nhân lực trong quá trình tổ chức Đại hội từ khâu check in, kiểm phiếu cho kết quả nhanh chóng, chính xác;

– “Giảm gánh lo” trong việc chuẩn bị cơ sở, vật chất tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Một mặt, nhờ có thể biết trước được số lượng người đến tham dự Đại hội, Doanh nghiệp có thể chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp, tránh lãng phí.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp, FPTS sẽ hỗ trợ địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông với đầy đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị hiện đại.

* Đối với Cổ đông:

– Cổ đông không có điều kiện đến tham dự trực tiếp tại Đại hội vẫn có thể theo dõi diễn biến cuộc họp trực tiếp qua website tại bất cứ đâu mà không cần phải có mặt trực tiếp tại đại hội.

– Thực hiện quyền lợi biểu quyết/bầu cử của mình dù ở bất cứ đâu. Tính năng đặc biệt này sẽ giúp gia tăng tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và tăng khả năng Đại hội được tổ chức thành công cao hơn rất nhiều.

– Với Cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội có thể tham dự Đại hội trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc gọi điện thoại đến Tổ chức phát hành/ hoặc FPTS để lấy Mã đại biểu sau đó đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện các việc như: Đăng ký tham dự, ủy quyền, in phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử, đăng nhập biểu quyết/ bầu cử…

– Có thể trao đổi (qua Internet) với Doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến biểu quyết và các vấn đề khác nêu tại Đại hội trước khi đưa ra quyết định biểu quyết nhờ sự kết hợp giải pháp EzGSM với Cổng thông tin trực tuyến EzSearch. Qua đây, doanh nghiệp có thể trả lời cổ đông một cách thấu đáo, tránh trường hợp cổ đông bị bức xúc khi các vấn đề cần trao đổi không được đáp ứng ngay tại đại hội do thời gian có hạn.

ban tổ chức đại hội cổ đông chi phí tổ chức đại hội cổ đông chương trình tổ chức đại hội cổ đông các bước tổ chức đại hội cổ đông cách thức tổ chức đại hội cổ đông cách tổ chức đại hội cổ đông thường niên cơ cấu tổ chức của đại hội đồng cổ đông gia hạn tổ chức đại hội cổ đông hướng dẫn tổ chức đại hội cổ đông thường niên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông kịch bản tổ chức đại hội cổ đông luật tổ chức đại hội cổ đông lập kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông lịch tổ chức đại hội cổ đông phần mềm tổ chức đại hội cổ đông quy chế tổ chức đại hội cổ đông quy trình tổ chức họp đại hội đồng cổ đông quy định tổ chức đại hội cổ đông thông báo tổ chức đại hội cổ đông thủ tục tổ chức đại hội cổ đông trình tự tổ chức đại hội cổ đông bất thường tư vấn tổ chức đại hội cổ đông tổ chức họp đại hội đồng cổ đông tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tổ chức đại hội cổ đông như thế nào tổ chức đại hội cổ đông online điều kiện tổ chức đại hội cổ đông bất thường hỗ trợ tổ chức đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông dịch vụ tổ chức đại hội cổ đông tổ chức đại hội cổ đông online tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến thuê hội trường đại hội cổ đông điểm cho thuê hội trường đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông hà nội

Mọi thắc mắc cần tư vấn về Đại hội Cổ đông trực tuyến nói chung cũng như thông tin chi tiết về sản phẩm EzGSM, Quý khách vui lòng liên hệ:

Card name 1 Your View Your Choice

19 thoughts on “Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông”

  1. Theo quy định khoản 3 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014- Quyền của cổ đông phổ thông “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
   a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
   b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
   c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

  1. – Gửi văn bản của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ cho SGDCK
   – Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng
   – Gửi thư mời, công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ
   – Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT, BKS (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên)
   – Tổ chức ĐHĐCĐ
   – Công bố thông tin NQ & BB họp ĐHĐCĐ

  1. Đối với các CTCP thông thường, pháp luật không bắt buộc các công ty phải xây dựng trình tự thủ tục triệu tập và họp. Riêng đối với các công ty đại chúng, quy trình tổ chức ĐHĐCĐ phải được chuẩn hoá và đăng tải trên webstie của công ty các quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết ĐHĐCĐ theo quy định của Luật DN, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau:

   – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
   – Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ;
   – Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
   -Cách thức bỏ phiếu;
   -Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty đại chúng phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;
   -Thông báo kết quả kiểm phiếu;
   -Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ;
   -Lập biên bản ĐHĐCĐ;
   -Thông báo quyết định ĐHĐCĐ ra công chúng;
   -Các vấn đề khác mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu hoặc các vấn đề phù hợp với quy định của pháp luật mà công ty thấy cần thiết phải đưa vào để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức một cách tốt nhất.

  1. Tại điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn về chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế như sau: “Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này”.

  1. Chi phí này bạn được đưa vào TK 642 như 1 chi phí khánh tiết, tiếp khách nhưng nhớ tổng chi phí này không được vượt quá 10~ 15% tổng chi phí như bạn đã biết. Nhớ phải có hóa đơn đầy đủ và trên HĐ đừng thể hiện mặt hàng bia rượu (nếu có thể hiện , khi QToán dễ bị lạo trừ). Nếu bạ dự kiến tổng chi phí tiếp khách trong năm vượt quá 10~ 15% tổng chi phí thì bạn đưa vào lợi nhuận sau thuế

  1. I. Chuẩn bị trước khi Đại hội cổ đông
   1. Chuẩn bị địa điểm tổ chức đại hội cổ đông
   2. Lên danh sách cổ đông mời tham gia dự họp
   3. Gửi thư mời họp đến cổ đông
   4. Khung chương trình họp
   II. Tiến hành họp đại hội cổ đông
   1. Tổng hợp lại tài liệu, nội dung cần thông qua trong cuộc họp
   2. Đăng ký thông tin cổ đông tham dự
   3. Cuộc họp được diễn ra
   4. Kết thúc Đại hội

  1. Thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014

  1. 1. Chuẩn bị cho cuộc họp
   2. Vấn đề Ủy quyền và Giấy ủy quyền
   3. Những tài liệu mang đến cuộc họp
   4. Họp Đại hội đồng cổ đông
   5. Tiến hành họp
   6. Biên bản họp

Leave a Comment