dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp các bước tái cấu trúc doanh nghiệp lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc vốn của doanh nghiệp các bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc doanh nghiệp bắt đầu từ đâu công ty tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp các cách tái cấu trúc doanh nghiệp chi phí tái cấu trúc doanh nghiệp vai trò của tái cấu trúc doanh nghiệp mục tiêu của tái cấu trúc doanh nghiệp nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc doanh nghiệp là gì tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là gì hợp đồng tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp khái niệm tái cấu trúc doanh nghiệp kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp phương pháp tái cấu trúc doanh nghiệp quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp thủ tục tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp tái cấu trúc doanh nghiệp ở việt nam tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp các bước tái cấu trúc doanh nghiệp tái cơ cấu doanh nghiệp phá sản tái cấu trúc doanh nghiệp vừa và nhỏ chiến lược tái cấu trúc công ty tái cấu trúc công ty là gì kế hoạch tái cấu trúc công ty phương án tái cấu trúc công ty quy trình tái cấu trúc công ty tư vấn tái cấu trúc công ty

Tư vấn tái cấu trúc vốn doanh nghiệp

Rate this post

Doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn cho việc tăng trưởng, hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc vốn để tận dụng đòn bẩy tài chính. Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả và quản trị rủi ro, bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần chứng khoán FPT cung cấp những gói giải pháp tư vấn về tài chính và quản trị hỗ trợ các doanh nghiệp.

Mr. Định : 0919.218.938

Email: [email protected]

dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp các bước tái cấu trúc doanh nghiệp lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc vốn của doanh nghiệp các bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc doanh nghiệp bắt đầu từ đâu công ty tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp các cách tái cấu trúc doanh nghiệp chi phí tái cấu trúc doanh nghiệp vai trò của tái cấu trúc doanh nghiệp mục tiêu của tái cấu trúc doanh nghiệp nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc doanh nghiệp là gì tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là gì hợp đồng tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp khái niệm tái cấu trúc doanh nghiệp kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp phương pháp tái cấu trúc doanh nghiệp quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp thủ tục tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp tái cấu trúc doanh nghiệp ở việt nam tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp các bước tái cấu trúc doanh nghiệp tái cơ cấu doanh nghiệp phá sản tái cấu trúc doanh nghiệp vừa và nhỏ chiến lược tái cấu trúc công ty tái cấu trúc công ty là gì kế hoạch tái cấu trúc công ty phương án tái cấu trúc công ty quy trình tái cấu trúc công ty tư vấn tái cấu trúc công ty

Bộ phận chuyên gia sẽ ra soát đặc biệt, thẩm định, định giá từ đó đo lường về chi phí và đưa ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp bằng phương thức vay nợ hay huy động vốn từ thị trường.

Điều doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình thiết lập cơ cấu vốn tối ưu là phải căn cứ tình hình thực tế của thị trường và từng giai đoạn phát triển cụ thể của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp (huy động vốn chủ sở hữu trong việc phát hành cổ phiểu và chào bán chứng khoán hay tăng vốn nợ qua phát hành trái phiếu) phù hợp. Vì việc kinh doanh thành công không có công thức chung cho tất cả các doanh nghiệp, và việc tái cấu trúc vốn hiệu quả cũng vậy.

dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp các bước tái cấu trúc doanh nghiệp lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc vốn của doanh nghiệp các bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc doanh nghiệp bắt đầu từ đâu công ty tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp các cách tái cấu trúc doanh nghiệp chi phí tái cấu trúc doanh nghiệp vai trò của tái cấu trúc doanh nghiệp mục tiêu của tái cấu trúc doanh nghiệp nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc doanh nghiệp là gì tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là gì hợp đồng tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp khái niệm tái cấu trúc doanh nghiệp kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp phương pháp tái cấu trúc doanh nghiệp quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp thủ tục tái cấu trúc doanh nghiệp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp tái cấu trúc doanh nghiệp ở việt nam tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp các bước tái cấu trúc doanh nghiệp tái cơ cấu doanh nghiệp phá sản tái cấu trúc doanh nghiệp vừa và nhỏ chiến lược tái cấu trúc công ty tái cấu trúc công ty là gì kế hoạch tái cấu trúc công ty phương án tái cấu trúc công ty quy trình tái cấu trúc công ty tư vấn tái cấu trúc công ty

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp về tái cấu trúc và tư vấn chào bán chứng khoán sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ phía đội ngũ tư vấn của FPTS, giúp các giao dịch trên thực tiễn luôn được diễn ra nhanh chóng, ổn thỏa nhất.

Card name 1 Your View Your Choice

40 thoughts on “Tư vấn tái cấu trúc vốn doanh nghiệp”

  1. “Tái cấu trúc” là quá trình tổ chức (re-organize), sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp

  1. Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp nhà nước

  1. Tái cấu trúc về tài chính là xác định lại tính hợp lý, hợp lệ của các dòng tiền và nguồn tiền trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo sức mạnh để lưu thông nguồn tiền

  1. Bước 1: Dự báo xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh để nhận định xu hướng thay đổi trên các khía cạnh nhu cầu sản phẩm, công nghệ sản xuất và phương thức phân phối mới.

   Bước 2 : Mô tả cấu trúc hiện hữu của doanh nghiệp trên các khía cạnh: sản phẩm, thị trường mục tiêu, công nghệ, hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế hoạt động, chất lượng nhân lực), các dự án đang triển khai.

   Bước 3: Phân tích cấu trúc hiện hữu của DN có phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ bối cảnh mới của môi trưởng kinh doanh hay không, để từ đó chỉ ra các khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu.

   Bước 4: Từ những khám phá được những khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu, xác định mục tiêu tái cơ cấu trên các nội dung bao gồm: định hướng khách hàng mục tiêu, định hướng thay đổi sản phẩm, và định hướng thay đổi công nghệ.

   Bước 5: Xác định giải pháp, chương trình, dự án để thực hiện thành công các mục tiêu tái cơ cấu trên các khía cạnh: Hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy chế, quy trình), Đầu tư công nghệ; cải tiến phương thức phân phố, và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp (thoái vốn).

   Bước 6: Để đảm bảo các giải pháp tái cơ cấu được thực hiện thành công, DN cần có chiến lược huy động nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu như nguồn vốn, huy động nhân lực phù hợp cho mục tiêu tái cơ cấu, thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác phù hợp.

  1. 1. Tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản:
   – Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại (hợp lý, bất hợp lý…).
   – Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới.
   – Xác định trách nhiệm quyền hạn của từng phòng ban, mô tả công việc cho từng cá nhân.
   – Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu..).
   – Tập huấn triển khai.
   – Vận hành và duy trì vận hành hệ thống quản lý mới.

   2. Tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên sâu:
   Bao gồm công việc của tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, cộng thêm:
   – Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu.
   – Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh.
   – Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng.
   – Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật.
   – Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính.
   – Tái thiết lập các chính sách quản trị khác.

  1. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mà tập trung là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nhằm đạt các mục tiêu như:
   1, xây dựng doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô;
   2, nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, quốc phòng, an ninh đối với doanh nghiệp hoạt động công ích

  1. Có thể lấy ví dụ về quá trình tái cấu trúc của một số doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong lĩnh vực đang được tập trung chú ý hiện nay là nông nghiệp như Hoàng anh Gia lai (HAG), Tập đoàn PAN (PAN) và CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống nhất (GTN).

  1. 1, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước.

   2, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và lộ trình triển khai trong giai đoạn tới; rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước để thực hiện ngay hoặc thực hiện trong giai đoạn tới.
   Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014 trước ngày 01/6/2016.

   3, giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển nhanh, bền vững.

   4, nâng cao năng lực quản trị, công khai, minh bạch và gia tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước còn lại thích ứng với cơ chế thị trường, yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (Cụ thể: Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh phải có lợi nhuận, phải cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; doanh nghiệp nhà nước phục vụ xã hội dân sinh phải tạo ra sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng).

   5, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả và tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.

   6, tiến hành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp lớn đã cổ phần hóa đang có vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định.

   7, thực hiện tốt chế độ báo cáo về tình hình triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

   8, đẩy mạnh truyền thông và công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong tái cơ cấu doanh nghiệp cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao. Đặc biệt, coi trọng vai trò của dư luận, người lao động và báo chí trong công tác giám sát quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, góp phần làm lành mạnh hóa và ngăn chặn sai phạm trong quá trình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

  1. Khi tổ chức/ doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, hoạt động khiến hoạt động không hiệu quả; thậm chí trì trệ, đứng trước nguy cơ tan rã, phá sản. Nhiều nguyên do là do vấn đề cơ cấu sai, không hợp lý, kém hiệu quả. Chính vì vậy, việc tái cơ cấu được đặt ra; thậm chí là cấp bách nhất. Cụ thể:
   – Tổ chức không xác định nổi chiến lược và kế hoạch.
   – Đội ngũ lãnh đạo làm việc không hiệu quả.
   – Cơ cấu tài chính chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết.
   – Quản trị nguồn nhân sự yếu kém.
   – Sự phối hợp hoạt động trong tổ chức không hiệu quả do cơ cấu chưa hợp lý.

  1. Để quá trình tái cấu trúc đi đúng hướng, làm phục hồi và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, công ty cần hiểu nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng và cách tiếp cận đúng để giải quyết vấn đề và tạo ra sự gia tăng giá trị. Cách tiếp cận đúng cần phải dựa trên nền tảng là các lý thuyết kinh tế đã được kiểm chứng. Có hai lý thuyết kinh tế được xem là nền tảng vững chắc để làm cơ sở cho quá trình tái cấu trúc thành công Đó là lý thuyệt lợi thế cạnh tranh và lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu.

  1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc cải cách nền kinh tế để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Theo đó, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015 đã xác định, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong ba trụ cột trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế (cùng với tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng và tổ chức tín dụng) đã được Đảng ta chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015

  1. Trong giai đoạn cải cách và hội nhập sâu rộng 2000-2010, Việt Nam đã đạt được nhịp độ tăng trưởng cao, khoảng 7%/năm, Quy mô nền kinh tế, đo bằng GDP thực tế, vào năm 2011 đã tăng lên gấp 4 lần so với năm 2000, đưa Việt nam thành nước có thu nhập trung bình, theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới. Tuy nhiên, các dữ liệu thống kê cũng chỉ ra khóa rõ rằng, động lực chính cho tăng trưởng trong thời kỳ này là thuần túy dựa vào tích lũy vốn. Một quy luật cơ bản trong kinh tế học là, tích lũy vốn càng cao, thì suất sinh lợi hay hiệu quả của vốn càng giảm. Khi hiệu quả vốn đầu tư giảm dần xuống con số không, thì tăng trưởng bị chững lại. Mọi nỗ lực tăng trưởng hơn nữa sẽ đòi hỏi phải tăng gấp bội tỷ lệ nợ trên GDP. HOặc ngược lại, phải chấp nhận nạn trì trệ và tăng tỷ lệ thất nghiệp. Do vậy, một sự tăng trưởng lâu bền chỉ có thể dựa trên tiến bộ về tổ chức (thể chế), nhằm thu hút công nghệ làm tăng năng suất và hiệu quả. Đó cũng chính là yêu cầu cơ bản của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  1. Theo nội dung của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ giữ lại 100% vốn Nhà nước tại 17 doanh nghiệp (DN). Các nguồn lực được tái cơ cấu theo hướng DNQĐ sẽ đẩy mạnh thực hiện thuê đất cho các mục đích kinh tế-quốc phòng, chỉ giữ lại 2 xe biển đỏ ở mỗi Doanh Nghiệp

  1. Bước 1: Chuẩn bị Tái cấu trúc
   Bước 2: Hành động để Tái cấu trúc
   Bước 3: Hợp thức hóa các hành động Tái cấu trúc
   Bước 4: Điều chỉnh tái cấu trúc

  1. – Tên sách: Bí mật Tái cấu trúc và Mô hình kinh doanh
   Tác giả: Bùi Xuân Phong
   – Tên sách: Tái Cấu Trúc Hoạt Động Bán Lẻ
   Tác giả: Doug Stephens

  1. Nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp thường xuất phát từ:

   1- Sự phát triển nhanh chóng quy mô công ty về mặt nguồn lực;
   2- Sự mở rộng phạm vi hoạt động, văn phòng đại diện trong và ngoài nước;
   3- Sự đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động kinh doanh;
   4- Xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh…

   Tất cả sự thay đổi, phát triển của một doanh nghiệp, hay sự xuất hiện của một nhân tố mới trong môi trường kinh doanh đều dẫn đến một sự không tương thích giữa cơ chế quản lý của doanh nghiệp. Hơn nữa, muốn trường tồn trong môi trường tự do cạnh tranh như hiện nay doanh nghiệp phải luôn vận động phát triển về mọi mặt. Điều này dẫn đến mâu thuẫn trong cơ chế quản lý ở các cấp với nhiều mức độ khác nhau

  1. Tái cấu trúc doanh nghiệp phải bắt đầu từ lãnh đạo cấp cao nhất; thể hiện sự tiên phong, ý chí quyết tâm, và tinh thần đồng lòng thay đổi để hướng quá trình tái cấu trúc về chung một mục tiêu. CEO sẽ dựa trên việc đánh giá môi trường bên trong, bên ngoài và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp để chọn lựa chính xác khâu nào, bộ phận nào cần phải tái cấu trúc. Bên cạnh đó, CEO cũng phải chú ý tới 2 nhiệm vụ quan trọng khác: Một là, quản trị tốt quá trình thay đổi và truyền thông hiệu quả để tìm sự đồng thuận của toàn thể cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp; Hai là, xem quá trình tái cấu trúc như là một dự án, và tư duy theo phương pháp quản trị dự án, trong đó, việc chọn người chủ nhiệm dự án, giám đốc dự án phải được cân nhắc thật kỹ.

Leave a Comment