Tư vấn đưa công ty lên sàn chứng khoán

[Total: 0    Average: 0/5]

Tư vấn hỗ trợ công ty niêm yết cổ phiếu / lên sàn chứng khoán

Liên hệ: Mr Định (0919.218.938)

————–

Giai đoạn 1: Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành mô hình công ty cổ phần

– Rà soát các vấn đề pháp lý, xác định lại giá trị doanh nghiệp để chuẩn bị thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
– Tư vấn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành mô hình công ty cổ phần

Giai đoạn 2: Phát hành Tăng vốn điều lệ lên đủ điều kiện

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến kế hoạch phát hành;
– Tư vấn lựa chọn và xây dựng Phương án phát hành phù hợp;
– Tư vấn thực hiện các thủ thực xin chấp thuận và thực hiện

Giai đoạn 3: Tư vấn Đăng ký công ty đại chúng, Đăng ký chứng khoán tập trung và Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)

a. Đăng ký Công ty đại chúng:

– Rà soát các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký công ty đại chúng;
– Tư vấn lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
– Thay mặt khách hàng làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước đến khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán về việc Công ty trở thành Công ty đại chúng.

b. Đăng ký chứng khoán tập trung:

– Rà soát các điều kiện cơ bản để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán (sổ cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ Công ty…);
– Hỗ trợ Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán;
– Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán
– Hướng dẫn Công ty lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán theo mẫu chuẩn của Trung tâm lưu ký
– Hướng dẫn Công ty in lại Sổ cổ đông (trường hợp sổ cổ đông chưa đầy đủ thông tin theo quy định);
– Tư vấn soạn thảo các tài liệu khác trong hồ sơ;
– Thay mặt Công ty làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu lý chứng khoán tập trung.

c. Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)

• Rà soát thủ tục pháp lý, tài chính

– Rà soát các điều kiện tài chính;
– Rà soát lại các đợt phát hành trước đó;
– Rà soát các điều kiện pháp lý liên quan khác (nghị quyết ĐHCĐ, điều lệ, cơ cấu cổ đông…)

• Lập hồ sơ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)

– Công ty chuẩn bị các danh mục hồ sơ, tài liệu do FPTS đề nghị
– Xây dựng Bản cáo bạch niêm yết và Lập các hồ sơ khác theo quy định (các cam kết nắm giữ cổ phiếu, giấy đăng ký niêm yết, lý lịch ban lãnh đạo, công văn giải trình các vấn đề liên quan…);

• Tiến hành thủ tục đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)

– Thay mặt Công ty làm việc với Sở giao dịch chứng khoán đến khi nhận được quyết định niêm yết chính thức;
– Tư vấn các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tiến hành việc niêm yết.
– Tư vấn Khách Hàng xây dựng quy trình công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết;
– Tư vấn lựa chọn ngày niêm yết chính thức và Hỗ trợ thực hiện các thủ tục để đưa Cổ Phiếu chính thức niêm yết;

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *