cầm cố chứng khoán là gì cầm cố chứng khoán fpts cầm cố chứng khoán niêm yết cầm cố chứng khoán chưa niêm yết cầm cố chứng khoán lưu ký cầm cố chứng khoán như thế nào bán cầm cố chứng khoán luật cầm cố chứng khoán vay cầm cố chứng khoán là gì quy trình cầm cố chứng khoán quy định về cầm cố chứng khoán rủi ro cầm cố chứng khoán thủ tục cho vay cầm cố chứng khoán lãi suất cho vay cầm cố chứng khoán dịch vụ cầm cố chứng khoán hợp đồng cầm cố chứng khoán

Cầm cố chứng khoán (MORTGAGE STOCK)

Rate this post

Việc thực hiện cầm cố chứng khoán (mortgage stock) trên cơ sở hợp đồng pháp lý của hai chủ thể tham gia, trong đó quy định rõ giá trị chứng khoán cầm cố, số tiền vay, lãi suất và thời hạn trả nợ, phương thức xử lý chứng khoán cầm cố.

Trung tâm giao dịch chứng khoán sau khi kiểm tra thủ tục về tính hợp pháp và hợp lý của nó thì trung tâm giao dịch chứng khoán phải mở tài khoản cầm cố và chuyển chứng khoán vào tài khoản cầm cố theo yêu cầu của bên cầm cố.

Trường hợp bên cho vay (hoặc bên vay) không phải là thành viên lưu ký, bên cho vay (hoặc bên vay) phải uỷ quyền việc nhận cầm cố chứng khoán (hoặc việc giao chứng khoán cầm cố) cho một thành viên lưu ký khác.

Tài khoản cầm cố phải tách biệt với tài khoản lưu ký các chứng khoán khác của bên cầm cố. Sau khi ghi vào tài khoản cầm cố chứng khoán, thì phải đình chỉ việc rút và chuyển khoản hoặc chuyển nhượng các chứng khoán trên tài khoản cầm cố trong thời gian cầm cố. Trung tâm giao dịch chứng khoán gửi thông báo bằng công văn cho bên nhận cầm cố về việc đã thực hiện cầm cố chứng khoán.

cầm cố chứng khoán là gì cầm cố chứng khoán fpts cầm cố chứng khoán niêm yết cầm cố chứng khoán chưa niêm yết cầm cố chứng khoán lưu ký cầm cố chứng khoán như thế nào bán cầm cố chứng khoán luật cầm cố chứng khoán vay cầm cố chứng khoán là gì quy trình cầm cố chứng khoán quy định về cầm cố chứng khoán rủi ro cầm cố chứng khoán thủ tục cho vay cầm cố chứng khoán lãi suất cho vay cầm cố chứng khoán dịch vụ cầm cố chứng khoán hợp đồng cầm cố chứng khoán

Các nguyên tắc giải toả cầm cố chứng khoán:

Bên nhận cầm cố chứng khoán là người giải toả cầm cố chứng khoán, có thể giải toả một phần hoặc toàn bộ chứng khoán cầm cố bằng hình thức rút chứng chỉ hay chuyển khoản.

Có văn bản đề nghị giải toả cầm cố chứng khoán của bên nhận cầm cố. Trên cơ sở đó, Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện huỷ bỏ việc cầm cố chứng khoán trong đăng ký người sở hữu chứng khoán và thông báo bằng văn bản cho người nhận cầm cố việc huỷ bỏ cầm cố chứng khoán và giải toả tài khoản cầm cố sang tài khoản khác.

Nếu bên cầm cố chứng khoán thực hiện không đúng theo thoả thuận thì chứng khoán cầm cố đó được xử lý do các bên thoả thuận hoặc đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

 

==> xem thêm: Tư vấn chào bán chứng khoán , Tư vấn niêm yết cổ phiếu , Tư vấn phát hành cổ phiếu

Leave a Comment