dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp hà nội dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp lớn dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp mới dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp nhỏ dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp việt nam dịch vụ rà soát đặc biệt hà nội dịch vụ rà soát đặc biệt là gì dịch vụ rà soát đặc biệt miền bắc dịch vụ rà soát đặc biệt miền trung dịch vụ rà soát đặc biệt miền tây rà soát đặc biệt doanh nghiệp online rà soát đặc biệt doanh nghiệp xây dựng due diligence

Dịch vụ rà soát đặc biệt (due diligence)

Dịch vụ rà soát đặc biệt cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin chính xác về toàn bộ tình hình của đối tượng rà soát như tình hình tài chính, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân lực…

Dựa trên kết quả rà soát, khách hàng sẽ nhận được điểm mạnh và điểm yếu của đối tượng rà soát, những cơ hội và rủi ro có thể xảy ra, các hướng khắc phục hoặc giảm thiểu.

Mr. Định : 0919.218.938

Email: [email protected]

dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp hà nội dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp lớn dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp mới dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp nhỏ dịch vụ rà soát đặc biệt doanh nghiệp việt nam dịch vụ rà soát đặc biệt hà nội dịch vụ rà soát đặc biệt là gì dịch vụ rà soát đặc biệt miền bắc dịch vụ rà soát đặc biệt miền trung dịch vụ rà soát đặc biệt miền tây rà soát đặc biệt doanh nghiệp online rà soát đặc biệt doanh nghiệp xây dựng dịch vụ rà soát đặc biệt công ty due diligence

– FPTS cung cấp dịch vụ rà soát đặc biệt bao gồm: Rà soát đặc biệt toàn diện hoặc giới hạn về tài chính và thế theo yêu cầu cụ thể của nhà đầu tư, nhằm mục đích phục vụ cho quá trình đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

– Dịch vụ rà soát đặc biệt vừa mô tả cho nhà đầu tư bức tranh tổng thể và trun thực về hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vừa tập trung phân tích chi tiết các thông tin quan trọng về tài chính và thuế trong quá khứ, có ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư

– Rà soát đặc biệt về tài chính bao gồm: phân tích các quy trình kiểm soát nội bộ đối với hệ thống kế toán và lập báo cáo tài chính, nhằm giúp nhà dầu tư có mức độ tin cậy nhất dịnh về các số liệu báo cáo của doanh nghiệp

– Với đội ngũ chuyên gia có kỹ thuật và bề dày kinh nghiệm, dịch vụ rà soát đặc biệt của FPTS là công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư so sánh khách quan các rủi ro và cơ hội từ doanh nghiệp có tác động đến giao dịch đầu tư.mua bán/sáp nhập. Dịch vụ này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến phương pháp định giá doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp về dịch vụ rà soát đặc biệt – due diligence sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ phía đội ngũ tư vấn của FPTS, giúp doanh nghiệp có thể tìm được giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh.

Leave a Comment