Review phim hoàng đế chuyên chế

Rate this post

Hoàng đế chuyên chế – The Treacherous (2016)

Bộ phim The Treacherous là câu chuyện về vị vua Yeonsan của Joseon, người khai thác dân chúng cho thú vui xác thịt của mình. Người giữ chân dường như trung thành của anh ta, người kiểm soát anh ta và tất cả các giao dịch, và một người phụ nữ tìm cách báo thù.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EkjWTuZI0WQ

Leave a Comment