acb báo cáo thường niên 2015 agribank báo cáo thường niên 2015 agribank báo cáo thường niên acb báo cáo thường niên 2016 báo cáo thường niên agribank 2016 báo cáo thường niên vietnam airlines 2016 báo cáo thường niên acb 2013 báo cáo thường niên vietnam airlines 2014 báo cáo thường niên vietnam airlines báo cáo thường niên anz việt nam bidv báo cáo thường niên 2015 bình chọn báo cáo thường niên bidv báo cáo thường niên 2016 bidv báo cáo thường niên bình chọn báo cáo thường niên 2016 bảng báo cáo thường niên vietcombank bình chọn báo cáo thường niên 2017 báo cáo thường niên maritime bank 2015 báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật báo cáo thường niên maritime bank 2016 cách làm báo cáo thường niên cuộc bình chọn báo cáo thường niên 2017 chấm điểm báo cáo thường niên chuyên thiết kế báo cáo thường niên cách đọc báo cáo thường niên cuộc thi báo cáo thường niên 2017 công bố thông tin báo cáo thường niên cách viết báo cáo thường niên cuộc bình chọn báo cáo thường niên báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2016 dược hậu giang báo cáo thường niên báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2016 báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2015 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2015 báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2014 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2016 báo cáo thường niên dược hậu giang 2016 báo cáo thường niên công ty dệt may hòa thọ báo cáo thường niên công ty dược hậu giang báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2013 eximbank báo cáo thường niên báo cáo thường niên eximbank 2015 báo cáo thường niên eximbank 2016 báo cáo thường niên evn 2016 báo cáo thường niên evn 2015 báo cáo thường niên của evn báo cáo thường niên của eximbank 2015 báo cáo thường niên eximbank 2013 báo cáo thường niên của eximbank báo cáo thường niêncủa evn báo cáo thường niêncủa eximbank 2015 giải thưởng báo cáo thường niên 2016 giải thưởng báo cáo thường niên 2015 giải trình chậm nộp báo cáo thường niên báo cáo thường niên là gì báo cáo thường niên hoa sen group báo cáo thường niên ngành lúa gạo việt nam báo cáo thường niên viettel global 2016 báo cáo thường niên tiếng anh là gì hướng dẫn lập báo cáo thường niên báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước 2015 báo cáo thường niên ngân hàng sacombank 2015 báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo thường niên ngân hàng đông á 2016 báo cáo thường niên ngân hàng đông á 2015 báo cáo thường niên hội thẻ ngân hàng báo cáo thường niên hdbank 2015 in ấn báo cáo thường niên báo cáo thường niên imexpharm 2015 báo cáo thường niên imexpharm 2016 báo cáo thường niên imexpharm kết quả bình chọn báo cáo thường niên 2016 kết quả bình chọn báo cáo thường niên 2017 kết quả báo cáo thường niên báo cáo thường niên kinh đô 2015 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2016 pdf báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2016 báo cáo thường niên kinh đô 2016 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2015 báo cáo thường niên kinh đô 2013 báo cáo thường niên công ty bánh kẹo hải hà làm báo cáo thường niên lập báo cáo thường niên báo cáo thường niên lienvietpostbank 2015 báo cáo thường niên lienvietpostbank 2016 báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2015 báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2016 mẫu báo cáo thường niên theo thông tư 155 mẫu báo cáo thường niên theo thông tư 52 mẫu báo cáo thường niên đẹp maritime bank báo cáo thường niên mẫu báo cáo thường niên của công ty đại chúng báo cáo thường niên mb 2015 báo cáo thường niên th true milk báo cáo thường niên công ty may việt tiến ngân hàng nhà nước báo cáo thường niên nội dung báo cáo thường niên ocb báo cáo thường niên 2016 báo cáo thường niên ocb 2015 báo cáo thường niên ocb báo cáo thường niên oceanbank 2015 báo cáo thường niên opc báo cáo thường niên ocb 2011 báo cáo thường niên pv oil báo cáo thường niên ocb 2014 báo cáo thường niên oceanbank 2014 báo cáo thường niên oceanbank pvd báo cáo thường niên báo cáo thường niên pvcombank 2016 báo cáo thường niên sacombank 2015 báo cáo thường niên pvcombank báo cáo thường niên sacombank 2015 pdf báo cáo thường niên pnj báo cáo thường niên petrolimex báo cáo thường niên prudential báo cáo thường niên pvcombank năm 2015 quy định về báo cáo thường niên quy định báo cáo thường niên báo cáo thường niên công ty điện quang báo cáo thường niên ngân hàng quân đội 2015 báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2014 báo cáo thường niên điện quang báo cáo thường niên ngân hàng quân đội 2014 báo cáo thường niên công ty quản lý quỹ báo cáo thường niên ree 2015 báo cáo thường niên rạng đông sacombank báo cáo thường niên 2015 sacombank báo cáo thường niên 2016 shb báo cáo thường niên ssi báo cáo thường niên 2016 scb báo cáo thường niên sbv báo cáo thường niên shb báo cáo thường niên 2015 báo cáo thường niên seabank 2015 báo cáo thường niên sacombank 2014 báo cáo thường niên sacombank 2013 thiết kế báo cáo thường niên thời hạn nộp báo cáo thường niên thời hạn công bố báo cáo thường niên techcombank báo cáo thường niên 2016 trao giải báo cáo thường niên 2016 top 10 báo cáo thường niên 2016 top 30 báo cáo thường niên tốt nhất 2016 trao giải báo cáo thường niên tpbank báo cáo thường niên 2016 traphaco báo cáo thường niên báo cáo thường niên của unilever vpbank báo cáo thường niên 2016 vpbank báo cáo thường niên 2015 vietinbank báo cáo thường niên 2016 vietcombank báo cáo thường niên 2015 vpbank báo cáo thường niên vib báo cáo thường niên vingroup báo cáo thường niên 2016 vinamilk báo cáo thường niên vic báo cáo thường niên viettel báo cáo thường niên xếp hạng báo cáo thường niên báo cáo thường niên ngân hàng chính sách xã hội báo cáo thường niên ngân hàng xăng dầu petrolimex báo cáo thường niên ngân hàng xây dựng việt nam báo cáo thường niên ngân hàng xây dựng báo cáo thường niên đất xanh báo cáo thường niên của công ty xây dựng báo cáo thường niên công ty cổ phần xây dựng báo cáo thường niên của các công ty niêm yết báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi đọc báo cáo thường niên báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2015 báo cáo thường niên đông á 2015 báo cáo thường niên công ty may 10 top 10 báo cáo thường niên top 10 báo cáo thường niên tốt nhất báo cáo thường niên vietinbank 2015 báo cáo thường niên bidv 2015 báo cáo thường niên agribank 2015 báo cáo thường niên vietcombank 2015 báo cáo thường niên sacombank 2016 báo cáo thường niên bidv 2016 báo cáo thường niên techcombank 2016 50 báo cáo thường niên tốt nhất top 50 báo cáo thường niên 2016 thông tư 52 báo cáo thường niên báo cáo thường niên big c báo cáo thường niên của big c báo cáo thường niên và báo cáo tài chính báo cáo thường niên 2017 báo cáo thường niên vinamilk báo cáo thường niên bidv 2017 báo cáo thường niên vietcombank báo cáo thường niên vpbank 2017 báo cáo thường niên vingroup 2017 báo cáo thường niên vinamilk 2017 báo cáo thường niên vietcombank 2017 báo cáo thường niên năm 2016 báo cáo thường niên của bidv năm 2015 báo cáo thường niên agribank năm 2014 báo cáo thường niên của bidv năm 2016 báo cáo thường niên năm 2015 báo cáo thường niên agribank năm 2015 báo cáo thường niên của agribank năm 2014 báo cáo thường niên năm 2017 báo cáo thường niên của mb năm 2015 báo cáo thường niên đường biên hòa 2015 báo cáo thường niên đường biên hòa báo cáo thường niên acb 2017 báo cáo thường niên agribank báo cáo thường niên acb 2016 báo cáo thường niên acb 2015 báo cáo thường niên abbank báo cáo thường niên abbank 2016 báo cáo thường niên abbank 2017 báo cáo thường niên bibica 2016 báo cáo thường niên bảo việt 2017 báo cáo thường niên bidv 2014 báo cáo thường niên bmp báo cáo thường niên bằng tiếng anh báo cáo thường niên bắc á bank báo cáo thường niên bia sài gòn báo cáo thường niên của vinamilk báo cáo thường niên của vietnam airlines báo cáo thường niên của bidv báo cáo thường niên của ngân hàng nhà nước báo cáo thường niên của vietinbank báo cáo thường niên của sacombank báo cáo thường niên của th true milk báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2017 báo cáo thường niên của vietcombank báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2017 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2017 báo cáo thường niên dược hậu giang 2017 báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2018 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2016 pdf báo cáo thường niên du lịch việt nam 2014 báo cáo thường niên du lịch việt nam báo cáo thường niên evn 2017 báo cáo thường niên evn 2016 tiếng việt báo cáo thường niên ngân hàng eximbank báo cáo thường niên fpt báo cáo thường niên flc báo cáo thường niên fpt telecom 2017 báo cáo thường niên fpt telecom báo cáo thường niên fpts báo cáo thường niên fpt telecom 2016 báo cáo thường niên fpt telecom 2015 báo cáo thường niên fpt 2014 báo cáo thường niên fpt telecom 2014 báo cáo thường niên fe credit báo cáo thường niên gas báo cáo thường niên gpbank báo cáo thường niên gemadept báo cáo thường niên gỗ đức thành báo cáo thường niên gil báo cáo thường niên gỗ trường thành báo cáo thường niên giáo dục việt nam 2011 báo cáo thường niên giải thưởng báo cáo thường niên heineken báo cáo thường niên hdbank báo cáo thường niên hsc báo cáo thường niên hsc 2017 báo cáo thường niên hòa phát 2017 báo cáo thường niên hose báo cáo thường niên hnx báo cáo thường niên hsbc báo cáo thường niên hòa phát 2016 báo cáo thường niên kinh đô 2017 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2017 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2018 báo cáo thường niên kinh tế việt nam báo cáo thường niên kdc báo cáo thường niên kinh đô báo cáo thường niên khác báo cáo tài chính như thế nào báo cáo thường niên lienvietpostbank 2017 báo cáo thường niên lix báo cáo thường niên lienvietpostbank 2014 báo cáo thường niên lix 2016 báo cáo thường niên lss báo cáo thường niên liên hợp quốc báo cáo thường niên mb 2017 báo cáo thường niên manulife báo cáo thường niên mwg 2016 báo cáo thường niên maritime bank 2017 báo cáo thường niên mb báo cáo thường niên mb 2016 báo cáo thường niên mwg 2017 báo cáo thường niên scb 2017 báo cáo thường niên mbbank 2017 báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước báo cáo thường niên nhựa bình minh 2016 báo cáo thường niên ngân hàng agribank 2016 báo cáo thường niên novaland báo cáo thường niên nhựa tiền phong báo cáo thường niên ncb báo cáo thường niên oceanbank 2016 báo cáo thường niên pvcombank 2017 báo cáo thường niên pvn báo cáo thường niên pgbank báo cáo thường niên plx 2017 báo cáo thường niên pv gas báo cáo thường niên qcg báo cáo thường niên ree 2017 báo cáo thường niên sacombank báo cáo thường niên sabeco báo cáo thường niên ssi 2017 báo cáo thường niên ssi báo cáo thường niên shb 2017 báo cáo thường niên sabeco 2017 báo cáo thường niên shb 2016 báo cáo thường niên ssi 2016 báo cáo thường niên seabank 2016 báo cáo thường niên seabank 2017 báo cáo thường niên techcombank 2017 báo cáo thường niên tpbank báo cáo thường niên tiếng anh báo cáo thường niên tôn hoa sen báo cáo thường niên trung nguyên báo cáo thường niên tập đoàn hòa phát báo cáo thường niên thaco báo cáo thường niên tập đoàn bảo việt báo cáo thường niên vietinbank 2017 báo cáo thường niên vpbank 2016 báo cáo thường niên vingroup báo cáo thường niên vpbank báo cáo thường niên đông á 2016 báo cáo thường niên đông á báo cáo thường niên đẹp báo cáo thường niên đông á 2014 báo cáo thường niên đạm cà mau báo cáo thường niên 2016 báo cáo thường niên 2017 vinamilk báo cáo thường niên 2017 bidv báo cáo thường niên 2017 vietinbank báo cáo thường niên 2017 vingroup báo cáo thường niên 2017 acb báo cáo thường niên 2017 vpbank báo cáo thường niên 2015 báo cáo thường niên 2017 sacombank

Tư vấn lập báo cáo thường niên

Rate this post

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư rất nghiêm túc cho Báo cáo thường niên từ khâu nội dung, thiết kế cho đến in ấn, đặc biệt là các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Bởi vì các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của tài liệu này. Vậy Báo cáo thường niên là gì và tầm quan trọng của báo cáo này ra sao đối với các doanh nghiệp ?

Báo cáo thường niên (annual report) là báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông nhằm truyền tải và mô tả các thông tin một cách đầy đủ, chi tiết về hoạt động và tình hình tài chính của công ty trong suốt một năm cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Về cơ bản, Báo cáo thường niên cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh, thành quả doanh nghiệp của năm vừa qua và đưa ra viễn cảnh cho năm sắp tới.

Thông qua Báo cáo thường niên, doanh nghiệp sẽ thể hiện sự minh bạch trong cung cấp thông tin đến cộng đồng các nhà đầu tư, thể hiện trách nhiệm của mình với các cổ đông hiện hữu và thu hút sự quan tâm của các tổ chức đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân mới. Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của tài liệu này đối với doanh nghiệp, đó là một công cụ truyền thông tài chính quan trọng, giúp giữ chân cổ đông hiện hữu và thu hút những nhà đầu tư tiềm năng. Từ hai đối tượng này, doanh nghiệp sẽ có cơ hội xây dựng uy tín trong toàn bộ cộng đồng đầu tư trên thị trường. Ngoài nội dung đầy đủ và thông tin minh bạch, sang tạo trong bố cục để chuyền tải hiệu quả các thông điệp về phân tích, đánh giá cũng như tạo ấn tượng trong thiết kế để thu hút người đọc từ trang đầu tiền đến trang cuối cùng là một công tác chuẩn bị khá quan trọng trong việc xây dựng Báo cáo thường niên. Nó thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết, quan tâm và đầu tư đúng mức của doanh nghiệp trong công tác quan hệ với nhà đầu tư.

acb báo cáo thường niên 2015 agribank báo cáo thường niên 2015 agribank báo cáo thường niên acb báo cáo thường niên 2016 báo cáo thường niên agribank 2016 báo cáo thường niên vietnam airlines 2016 báo cáo thường niên acb 2013 báo cáo thường niên vietnam airlines 2014 báo cáo thường niên vietnam airlines báo cáo thường niên anz việt nam bidv báo cáo thường niên 2015 bình chọn báo cáo thường niên bidv báo cáo thường niên 2016 bidv báo cáo thường niên bình chọn báo cáo thường niên 2016 bảng báo cáo thường niên vietcombank bình chọn báo cáo thường niên 2017 báo cáo thường niên maritime bank 2015 báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật báo cáo thường niên maritime bank 2016 cách làm báo cáo thường niên cuộc bình chọn báo cáo thường niên 2017 chấm điểm báo cáo thường niên chuyên thiết kế báo cáo thường niên cách đọc báo cáo thường niên cuộc thi báo cáo thường niên 2017 công bố thông tin báo cáo thường niên cách viết báo cáo thường niên cuộc bình chọn báo cáo thường niên báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2016 dược hậu giang báo cáo thường niên báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2016 báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2015 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2015 báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2014 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2016 báo cáo thường niên dược hậu giang 2016 báo cáo thường niên công ty dệt may hòa thọ báo cáo thường niên công ty dược hậu giang báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2013 eximbank báo cáo thường niên báo cáo thường niên eximbank 2015 báo cáo thường niên eximbank 2016 báo cáo thường niên evn 2016 báo cáo thường niên evn 2015 báo cáo thường niên của evn báo cáo thường niên của eximbank 2015 báo cáo thường niên eximbank 2013 báo cáo thường niên của eximbank báo cáo thường niêncủa evn báo cáo thường niêncủa eximbank 2015 giải thưởng báo cáo thường niên 2016 giải thưởng báo cáo thường niên 2015 giải trình chậm nộp báo cáo thường niên báo cáo thường niên là gì báo cáo thường niên hoa sen group báo cáo thường niên ngành lúa gạo việt nam báo cáo thường niên viettel global 2016 báo cáo thường niên tiếng anh là gì hướng dẫn lập báo cáo thường niên báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước 2015 báo cáo thường niên ngân hàng sacombank 2015 báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo thường niên ngân hàng đông á 2016 báo cáo thường niên ngân hàng đông á 2015 báo cáo thường niên hội thẻ ngân hàng báo cáo thường niên hdbank 2015 in ấn báo cáo thường niên báo cáo thường niên imexpharm 2015 báo cáo thường niên imexpharm 2016 báo cáo thường niên imexpharm kết quả bình chọn báo cáo thường niên 2016 kết quả bình chọn báo cáo thường niên 2017 kết quả báo cáo thường niên báo cáo thường niên kinh đô 2015 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2016 pdf báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2016 báo cáo thường niên kinh đô 2016 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2015 báo cáo thường niên kinh đô 2013 báo cáo thường niên công ty bánh kẹo hải hà làm báo cáo thường niên lập báo cáo thường niên báo cáo thường niên lienvietpostbank 2015 báo cáo thường niên lienvietpostbank 2016 báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2015 báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2016 mẫu báo cáo thường niên theo thông tư 155 mẫu báo cáo thường niên theo thông tư 52 mẫu báo cáo thường niên đẹp maritime bank báo cáo thường niên mẫu báo cáo thường niên của công ty đại chúng báo cáo thường niên mb 2015 báo cáo thường niên th true milk báo cáo thường niên công ty may việt tiến ngân hàng nhà nước báo cáo thường niên nội dung báo cáo thường niên ocb báo cáo thường niên 2016 báo cáo thường niên ocb 2015 báo cáo thường niên ocb báo cáo thường niên oceanbank 2015 báo cáo thường niên opc báo cáo thường niên ocb 2011 báo cáo thường niên pv oil báo cáo thường niên ocb 2014 báo cáo thường niên oceanbank 2014 báo cáo thường niên oceanbank pvd báo cáo thường niên báo cáo thường niên pvcombank 2016 báo cáo thường niên sacombank 2015 báo cáo thường niên pvcombank báo cáo thường niên sacombank 2015 pdf báo cáo thường niên pnj báo cáo thường niên petrolimex báo cáo thường niên prudential báo cáo thường niên pvcombank năm 2015 quy định về báo cáo thường niên quy định báo cáo thường niên báo cáo thường niên công ty điện quang báo cáo thường niên ngân hàng quân đội 2015 báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2014 báo cáo thường niên điện quang báo cáo thường niên ngân hàng quân đội 2014 báo cáo thường niên công ty quản lý quỹ báo cáo thường niên ree 2015 báo cáo thường niên rạng đông sacombank báo cáo thường niên 2015 sacombank báo cáo thường niên 2016 shb báo cáo thường niên ssi báo cáo thường niên 2016 scb báo cáo thường niên sbv báo cáo thường niên shb báo cáo thường niên 2015 báo cáo thường niên seabank 2015 báo cáo thường niên sacombank 2014 báo cáo thường niên sacombank 2013 thiết kế báo cáo thường niên thời hạn nộp báo cáo thường niên thời hạn công bố báo cáo thường niên techcombank báo cáo thường niên 2016 trao giải báo cáo thường niên 2016 top 10 báo cáo thường niên 2016 top 30 báo cáo thường niên tốt nhất 2016 trao giải báo cáo thường niên tpbank báo cáo thường niên 2016 traphaco báo cáo thường niên báo cáo thường niên của unilever vpbank báo cáo thường niên 2016 vpbank báo cáo thường niên 2015 vietinbank báo cáo thường niên 2016 vietcombank báo cáo thường niên 2015 vpbank báo cáo thường niên vib báo cáo thường niên vingroup báo cáo thường niên 2016 vinamilk báo cáo thường niên vic báo cáo thường niên viettel báo cáo thường niên xếp hạng báo cáo thường niên báo cáo thường niên ngân hàng chính sách xã hội báo cáo thường niên ngân hàng xăng dầu petrolimex báo cáo thường niên ngân hàng xây dựng việt nam báo cáo thường niên ngân hàng xây dựng báo cáo thường niên đất xanh báo cáo thường niên của công ty xây dựng báo cáo thường niên công ty cổ phần xây dựng báo cáo thường niên của các công ty niêm yết báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi đọc báo cáo thường niên báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2015 báo cáo thường niên đông á 2015 báo cáo thường niên công ty may 10 top 10 báo cáo thường niên top 10 báo cáo thường niên tốt nhất báo cáo thường niên vietinbank 2015 báo cáo thường niên bidv 2015 báo cáo thường niên agribank 2015 báo cáo thường niên vietcombank 2015 báo cáo thường niên sacombank 2016 báo cáo thường niên bidv 2016 báo cáo thường niên techcombank 2016 50 báo cáo thường niên tốt nhất top 50 báo cáo thường niên 2016 thông tư 52 báo cáo thường niên báo cáo thường niên big c báo cáo thường niên của big c báo cáo thường niên và báo cáo tài chính báo cáo thường niên 2017 báo cáo thường niên vinamilk báo cáo thường niên bidv 2017 báo cáo thường niên vietcombank báo cáo thường niên vpbank 2017 báo cáo thường niên vingroup 2017 báo cáo thường niên vinamilk 2017 báo cáo thường niên vietcombank 2017 báo cáo thường niên năm 2016 báo cáo thường niên của bidv năm 2015 báo cáo thường niên agribank năm 2014 báo cáo thường niên của bidv năm 2016 báo cáo thường niên năm 2015 báo cáo thường niên agribank năm 2015 báo cáo thường niên của agribank năm 2014 báo cáo thường niên năm 2017 báo cáo thường niên của mb năm 2015 báo cáo thường niên đường biên hòa 2015 báo cáo thường niên đường biên hòa báo cáo thường niên acb 2017 báo cáo thường niên agribank báo cáo thường niên acb 2016 báo cáo thường niên acb 2015 báo cáo thường niên abbank báo cáo thường niên abbank 2016 báo cáo thường niên abbank 2017 báo cáo thường niên bibica 2016 báo cáo thường niên bảo việt 2017 báo cáo thường niên bidv 2014 báo cáo thường niên bmp báo cáo thường niên bằng tiếng anh báo cáo thường niên bắc á bank báo cáo thường niên bia sài gòn báo cáo thường niên của vinamilk báo cáo thường niên của vietnam airlines báo cáo thường niên của bidv báo cáo thường niên của ngân hàng nhà nước báo cáo thường niên của vietinbank báo cáo thường niên của sacombank báo cáo thường niên của th true milk báo cáo thường niên cục quản lý cạnh tranh 2017 báo cáo thường niên của vietcombank báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2017 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2017 báo cáo thường niên dược hậu giang 2017 báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam 2018 báo cáo thường niên du lịch việt nam 2016 pdf báo cáo thường niên du lịch việt nam 2014 báo cáo thường niên du lịch việt nam báo cáo thường niên evn 2017 báo cáo thường niên evn 2016 tiếng việt báo cáo thường niên ngân hàng eximbank báo cáo thường niên fpt báo cáo thường niên flc báo cáo thường niên fpt telecom 2017 báo cáo thường niên fpt telecom báo cáo thường niên fpts báo cáo thường niên fpt telecom 2016 báo cáo thường niên fpt telecom 2015 báo cáo thường niên fpt 2014 báo cáo thường niên fpt telecom 2014 báo cáo thường niên fe credit báo cáo thường niên gas báo cáo thường niên gpbank báo cáo thường niên gemadept báo cáo thường niên gỗ đức thành báo cáo thường niên gil báo cáo thường niên gỗ trường thành báo cáo thường niên giáo dục việt nam 2011 báo cáo thường niên giải thưởng báo cáo thường niên heineken báo cáo thường niên hdbank báo cáo thường niên hsc báo cáo thường niên hsc 2017 báo cáo thường niên hòa phát 2017 báo cáo thường niên hose báo cáo thường niên hnx báo cáo thường niên hsbc báo cáo thường niên hòa phát 2016 báo cáo thường niên kinh đô 2017 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2017 báo cáo thường niên kinh tế việt nam 2018 báo cáo thường niên kinh tế việt nam báo cáo thường niên kdc báo cáo thường niên kinh đô báo cáo thường niên khác báo cáo tài chính như thế nào báo cáo thường niên lienvietpostbank 2017 báo cáo thường niên lix báo cáo thường niên lienvietpostbank 2014 báo cáo thường niên lix 2016 báo cáo thường niên lss báo cáo thường niên liên hợp quốc báo cáo thường niên mb 2017 báo cáo thường niên manulife báo cáo thường niên mwg 2016 báo cáo thường niên maritime bank 2017 báo cáo thường niên mb báo cáo thường niên mb 2016 báo cáo thường niên mwg 2017 báo cáo thường niên scb 2017 báo cáo thường niên mbbank 2017 báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước báo cáo thường niên nhựa bình minh 2016 báo cáo thường niên ngân hàng agribank 2016 báo cáo thường niên novaland báo cáo thường niên nhựa tiền phong báo cáo thường niên ncb báo cáo thường niên oceanbank 2016 báo cáo thường niên pvcombank 2017 báo cáo thường niên pvn báo cáo thường niên pgbank báo cáo thường niên plx 2017 báo cáo thường niên pv gas báo cáo thường niên qcg báo cáo thường niên ree 2017 báo cáo thường niên sacombank báo cáo thường niên sabeco báo cáo thường niên ssi 2017 báo cáo thường niên ssi báo cáo thường niên shb 2017 báo cáo thường niên sabeco 2017 báo cáo thường niên shb 2016 báo cáo thường niên ssi 2016 báo cáo thường niên seabank 2016 báo cáo thường niên seabank 2017 báo cáo thường niên techcombank 2017 báo cáo thường niên tpbank báo cáo thường niên tiếng anh báo cáo thường niên tôn hoa sen báo cáo thường niên trung nguyên báo cáo thường niên tập đoàn hòa phát báo cáo thường niên thaco báo cáo thường niên tập đoàn bảo việt báo cáo thường niên vietinbank 2017 báo cáo thường niên vpbank 2016 báo cáo thường niên vingroup báo cáo thường niên vpbank báo cáo thường niên đông á 2016 báo cáo thường niên đông á báo cáo thường niên đẹp báo cáo thường niên đông á 2014 báo cáo thường niên đạm cà mau báo cáo thường niên 2016 báo cáo thường niên 2017 vinamilk báo cáo thường niên 2017 bidv báo cáo thường niên 2017 vietinbank báo cáo thường niên 2017 vingroup báo cáo thường niên 2017 acb báo cáo thường niên 2017 vpbank báo cáo thường niên 2015 báo cáo thường niên 2017 sacombank

Dưới đây là một số nội dung mà doanh nghiệp cần phải có trong Báo cáo thường niên: Tóm lược về Doanh nghiệp, Mục tiêu và Chiến lược phát triển: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (Đánh giá tóm lược tình hình hoạt động trong năm, tình hình thực hiện so với kế hoạch, bình luận về rủi ro và đưa ra các chiến lược quản trị rủi ro cũng như triển vọng và kế hoạch phát triển trong thời gian tới, …); Báo cao của Ban Giám đốc (Tình hình tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, những bược tiến đạt được,…); Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Bản giải trình báo cáo tài chính (Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ); Các công ty con và công ty liên quan; Tổ chức và nhân sự; Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty (Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Các dữ liệu thống kê về cổ đông).

Bên cạnh các báo cáo tài chính cơ bản, một số doanh nghiệp sử dụng báo cáo thường niên như một công cụ marketing quảng bá sản phẩm và dịch vụ mới. Chiến lực ở đây là các thông tin này sẽ góp phần vào sự ổn định và tăng cường niềm tin của các cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức khác. Chính vì vậy, mặc dù doanh nghiệp có thể tự thực hiện soạn thảo nội dung báo cáo thường niên, tuy nhiên để tăng tính chuyên nghiệp và sức hấp dẫn lôi cuốn đối với hình ảnh doanh nghiệp, sẽ là cần thiết khi đầu tư vào một mẫu báo cáo có thiết kế đẹp, nội dung chất lượng. Một đơn vị tư vấn có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về tài chính, am hiểu về thị trường, hoạt động của doanh nghiệp cũng như có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp chính là một giải pháp tốt cho vấn đề này.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT tự hào là đơn vị am hiểu về thị trường tài chính và ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng các nội dung ấn phẩm mang lại giá trị dịch vụ và sản phẩm tốt cho nhiều doanh nghiệp trên thị trường. FPTS sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp bản báo cáo thường niên chuẩn mực.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ:

Card name 1 Your View Your Choice

1 thought on “Tư vấn lập báo cáo thường niên”

  1. Quỹ Bông Sen

    acb báo cáo thường niên 2017 agribank 2016 vietnam airlines vina acecook vietjet air tiếng anh là gì bidv bình chọn 2018 bản tài chính và giá thiết kế bmp ngành thuốc bảo vệ thực vật cách đọc cuộc thi công bố thông tin làm coteccons chất lượng của vinamilk đại hội cổ đông năm dịch thuật dược hậu giang doanh nghiệp việt nam du lịch pdf domesco drc eximbank evn in english fpt fe credit flc telecom fpts giải thưởng trình chậm nộp lúa gạo sun group hoa sen hdbank hạn hướng dẫn hsc hình ảnh ngân hàng nhà nước heineken idi imexpharm jetstar kết quả kinh đô tế khác như thế nào ty bánh kẹo hải hà 2015 lienvietpostbank cục quản lý cạnh tranh mẫu theo tư 155 chúng đẹp maritime bank mục đích mới nhất masan nội dung trung nguyên ocb oceanbank vff pvoil pvcombank pnj prudential hòa phát petrolimex phần nhựa tiền phong quy định về quân đội nhân quyền quốc dân đường quảng ngãi ree vincom retail sacombank sabeco ssi shb sbv scb so sánh bạch seabank thời techcombank thaco trao tpbank th true milk top 10 tập đoàn vấn lập unilever vietinbank vietcombank vpbank vingroup vib vcci xếp hạng đất xanh điện máy các niêm yết thức ăn chăn nuôi á đồng niênvietcombank niênlà bibica minh dệt may thọ fiditour gemadept mb manulife gas 2014 aaa bitis bắc bic vfc bia vĩnh hoàn ctd fcn gmd gpbank golden gate gỗ đức thành bao gồm những hbc hose hnx habeco để khang điền kdc lix mbs mwg mbb novaland có pjico pg pan pvi sbt saigon coop traphaco thegioididong tân hiệp trường đạm cà mau phú mỹ

Leave a Comment